diplomski rad
POSLIJEOPERACIJSKI TIJEK NAKON AORTOKORONARNOG PREMOŠTENJA U KARDIOKIRURŠKOM JIL-u
USPOREDBA IZMEĐU TEHNIKE BEZ UPORABE I UZ UPORABU IZVANTJELESNOG KRVOTOKA

Marko Vrgoč (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Anesteziologija i intenzivna medicina