diplomski rad
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE POLISULFIDA IZ PORODICE LUKOVA (Allium spp. ) NA RAZLIČITE LINIJE HUMANIH KARCINOMA MJERENO MTT METODOM

Ana Polunić (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Medicinska kemija i biokemija