diplomski rad
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE LEPIDIUM SPP. NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH KARCINOMA MJERENO MTT METODOM

Maja Katičić (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Medicinska kemija i biokemija