diplomski rad
INTRAKRANIJALNA KRVARENJA U NOVOROĐENČADI LIJEČENE U ZAVODU ZA INTENZIVNU PEDIJATRIJU KBC-a SPLIT OD 2008. DO 2017. GODINE

Ivana Grubiša (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Pedijatrija