diplomski rad
SEPSE LIJEČENE NA KLINICI ZA INFEKTOLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA U 2017. GODINI
ETIOLOGIJA, USPOREDBA EMPIRIJSKE I KONAČNE ANTIBIOTSKE TERAPIJE I KLINIČKI ISHODI

Karlo Jeličić (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Infektologija