diplomski rad
UTJECAJ TRANZICIJA LJETNOG RAČUNANJA VREMENA NA SMRTNOST U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU OD 2011. - 2015. GODINE

Ana Kelava (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Sudska medicina