diplomski rad
INCIDENCIJA KIRURŠKI ZBRINUTIH BOLESNIKA OBOLJELIH OD PRIMARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA U KLINICI ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA S KIRURGIJOM GLAVE I VRATA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT U PETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU
OD 2013. DO 2017. GODINE

Matea Pancirov (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Otorinolaringologija