diplomski rad
AKUTNE CRIJEVNE INFEKCIJE DJECE ZBRINUTE NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI U RAZDOBLJU 2012. - 2014. GODINE
ETIOLOGIJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE OSOBINE

Perina Granić (2015)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet