diplomski rad
LIJEČENJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE U VETERANA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA U ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE
POVIJESNA PROSPEKTIVNA KOHORTNA STUDIJA

Stjepan Radić (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Obiteljska medicina