diplomski rad
VODEĆI UZROCI SMRTI U STUDENTSKOJ POPULACIJI U RAZDOBLJU OD 2006. DO 2015. GODINE

Tin Vidović (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Sudska medicina