diplomski rad
UČESTALOST KARIJESNIH LEZIJA I ODREĐIVANJE BROJA MIKROORGANIZAMA STREPTOCOCCUS MUTANS I LACTOBACILLUS U SLINI ISPITANIKA OBOLJELIH OD GASTROEZOFAGEALNE REFLUKSNE BOLESTI (GERB-a)

Tihana Ilić (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Endodoncija i restaurativna dentalna medicina