diplomski rad
PROCJENA EPSTEINOVIH KRITERIJA KOD PACIJENATA SA LOKALIZIRANIM KARCINOMOM PROSTATE KOJI SU LIJEČENI RADIKALNOM PROSTATEKTOMIJOM A BILI SU PODOBNI ZA AKTIVNI NADZOR

Nikola Ključević (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet