Paginacija

ADROPIN I INAKTIVNI MATRIKS GLA PROTEIN U BOLESNIKA S UPALNIM BOLESTIMA CRIJEVA
ADROPIN I INAKTIVNI MATRIKS GLA PROTEIN U BOLESNIKA S UPALNIM BOLESTIMA CRIJEVA
Darko Brnić
Uvod: Adropin je novi peptid povezan s homeostazom energije i vaskularnom zaštitom. Prema našem saznanju, za sada nema studija koje su istraživale vezu adropina i upalnih bolesti crijeva (IBD). Matriks Gla protein je peptid ovisan o vitaminu K sa značajnom ulogom u zaustavljanju vaskularne kalcifikacije. Nedavne studije ukazuju na moguću poveznicu između imunomodulatornog učinka MGP-a i upalne bolesti crijeva. Cilj: Cilj ove studije je usporedba serumske razine adropina oboljelih od...
ANALIZA ARTERIJSKE ELASTIČNOSTI NA UZORKU OPĆE POPULACIJE I U BOLESNIKA S OPSTRUKCIJSKOM APNEJOM TIJEKOM SPAVANJA
ANALIZA ARTERIJSKE ELASTIČNOSTI NA UZORKU OPĆE POPULACIJE I U BOLESNIKA S OPSTRUKCIJSKOM APNEJOM TIJEKOM SPAVANJA
Grgo Gunjača
Arterijska elastičnost neovisan je pokazatelj kardiovaskularnog rizika koji se lako mjeri neinvazivnim metodama. U uzorku opće populacije (n=1012) napravili smo usporedbu podudarnosti pokazatelja arterijske elastičnosti izmjerenih metodama tonometrije i oscilometrije. Analizirani su augmentacijski indeksi i centralni tlakovi. Unatoč dobroj inicijalnoj korelaciji među uređajima SphygmoCor (tonometrija) i Arteriograph (oscilometrija), grafičkom usporedbom rezultata augmentacijskog...
Analiza prehrambenih navika i imunološkog odgovora na proteine iz hrane u ispitanika s Hashimotovim tireoiditisom
Analiza prehrambenih navika i imunološkog odgovora na proteine iz hrane u ispitanika s Hashimotovim tireoiditisom
Dean Kaličanin
Uvod: Hashimotov tireoiditis (HT) je jedan od najučestalijih endokrinoloških poremećaja i najučestalija autoimunosna bolesti štitnjače. Okolišni čimbenici zajedno s genetskim čimbenicima igraju vrlo važnu ulogu u razvoju ove kronične upale štitnjače. Prehrambeni čimbenici su potencijalno značajni okolišni modifikatori koji mogu doprinijeti razvoju HT-a. Možemo reći da je trenutno znanje o ovoj temi vrlo ograničeno i da je vrlo mali broj studija proveden do sada. Naš...
Data sharing practices among authors of biomedical publications
Data sharing practices among authors of biomedical publications
Mirko Gabelica
Background: This thesis consists of two cross-sectional studies that analyzed data sharing practices among biomedical researchers. The first study analysed the authors’ willingness to share raw data from their randomized controlled trials (RCTs) in anesthesiology. The second study analysed researchers’ compliance with their Data Availability Statement (DAS) from manuscripts published in open access journals with the mandatory DAS. Methods: The first study included RCTs of...
Facilitating the use and uptake of timely evidence from rapid reviews by policymakers and other healthcare stakeholders
Facilitating the use and uptake of timely evidence from rapid reviews by policymakers and other healthcare stakeholders
Chantelle Marie Garritty
Background: Rapid reviews (RRs) are useful products to healthcare policy-makers and other stakeholders who require timely evidence. Knowing how to convey RR evidence to various end-users efficiently is crucial, given that they directly inform decision-making. However, to date, little is known about the format and content of RRs produced in the published or unpublished domains or how well RRs are packaged for use in decision-making. In recent years, national and international ...
INTERVENCIJE ZA POBOLJŠANJE RAZUMIJEVANJA I KRITIČKE PROCJENE MEDICINE UTEMELJENE NA DOKAZIMA
INTERVENCIJE ZA POBOLJŠANJE RAZUMIJEVANJA I KRITIČKE PROCJENE MEDICINE UTEMELJENE NA DOKAZIMA
Ivan Buljan
Ciljevi: Istraživanje je pokušalo dati odgovore na pitanja koja se odnose na probleme prikaza informacija o zdravlju, koji su čimbenici u podlozi razumijevanja nalaza iz EBM-a i kako djelovati na njih da se poboljša razumijevanje, te konačno kako izmjeriti znanje iz EBM-a. Metode: Istraživanja koja su se odnosila na prijenos informacija o zdravlju su bila randomizirana istraživanja i fokus grupe sa različitim populacijama uključenima u zdravstveni sustav. U istraživanju...
IZRAŽAJ I LOKALIZACIJA iNOS, BCL-2 I MMP-9 U SINOVIJALNOJ OVOJNICI KUKA U BOLESNIKA S OSTEOARTRITISOM
IZRAŽAJ I LOKALIZACIJA iNOS, BCL-2 I MMP-9 U SINOVIJALNOJ OVOJNICI KUKA U BOLESNIKA S OSTEOARTRITISOM
Davor Čarić
Osteoartritis kuka (OAK) je karakteriziran razgradnjom hrskavice i sinovitisom zgloba kuka. Međutim, patohistološki učinci upale sinovijalne ovojnice na OAK nisu jasni. Cilj ove studije bio je ustanoviti izražaj iNOS, BCL-2 i MMP-9 u različitim tipovim stanicama sinovijalne ovojnice. Retrospektivno smo analizirali 32 bolesnika. Dokumentirali smo dob, spol, tjelesnu težinu i visinu, indeks tjelesne mase ta analizirali sinoviocite slične fibroblastima, makrofage i limfocite u rezovima...
Imunohistokemijska razina EGF-a, EGFR-a i HIF-1ɑ u posteljicama iz trudnoća kompliciranih preeklampsijom
Imunohistokemijska razina EGF-a, EGFR-a i HIF-1ɑ u posteljicama iz trudnoća kompliciranih preeklampsijom
Indira Kosović
Cilj: Istražiti imunohistokemijski izražaj faktora rasta EGF-a, EGFR-a, transkripcijskog faktora HIF-1α u VTB-u, EVTB-u i DS-u terminskih posteljica iz trudnoća s PE-om i terminskih posteljica urednih trudnoća te rezultate međusobno usporediti. Istražiti proliferacijski indeks u VTB-u, EVTB-u i u DS-u terminskih posteljica s PE i usporediti sa zdravom kontrolom. Materijali i metode: Ispitivanu skupinu čini 29 posteljica jednoplodnih trudnoća trećeg tromjesječja...
Izražaj i uloga RECK proteina i IL-6 u plodovim ovojima trudnica s prijevremenim prsnućem vodenjaka u nedonošenim trudnoćama
Izražaj i uloga RECK proteina i IL-6 u plodovim ovojima trudnica s prijevremenim prsnućem vodenjaka u nedonošenim trudnoćama
Zdeslav Benzon
Cilj istraživanja je ispitati postoji li povezanost imunohistokemijske ekspresije interleukina 6 i prisutnosti RECK proteina u plodovim ovojima trudnica koje su rodile u gestacijskoj dobi 34 - 36+6/7 te su imale histološke značajke korioamnionitisa i PPPPO i skupine onih koje su imale spontani prijevremeni porod u istoj gestacijskoj dobi bez znakova korioamnionitisa. Materijali i metode: U istraživanje je uključeno 60 trudnica koje su rodile u gestacijskoj dobi 34 - 36+6/7...
Izražaj koneksina i dendrina u kralježničnoj moždini čovjeka tijekom razvoja i štakora nakon izlaganja kroničnom stresu i kastraciji
Izražaj koneksina i dendrina u kralježničnoj moždini čovjeka tijekom razvoja i štakora nakon izlaganja kroničnom stresu i kastraciji
Marija Jurić
Ciljevi doktorske disertacije su bili opisati i usporediti specifične prostorno-vremenske uzorke izražaja koneksina (Cx) 37, 43 i 45 i dendrina u kralježničnoj moždini (KM) i ganglijima čovjeka tijekom razvoja, kao i prikazati promjene u izražaju koneksina Cx37, 40 i 43 i dendrina, u KM nakon izlaganja štakora kroničnom stresu i/ili kastraciji uz pomoć dvostruke imunofluorescencije i transmisijske elektronske mikroskopije (TEM). Izravna međustanična komunikacija putem...
Izražaj receptora za D vitamin, 25-hidroksivitamin D 1α–hidroksilaze i vitamin D3 24-hidroksilaze u bubrezima pacijenata s IgA nefropatijom
Izražaj receptora za D vitamin, 25-hidroksivitamin D 1α–hidroksilaze i vitamin D3 24-hidroksilaze u bubrezima pacijenata s IgA nefropatijom
Adela Arapović
Perkutana biopsija bubrega izvodi se u KBC-u Split kontinuirano od 1994. Stroge indikacije za invazivni zahvat obuhvaćaju poznate bubrežne sindrome. Bubrežno tkivo se nakon postavljanja dijagnoze može naknadno analizirati radi novih biljega, važnih u patogenezi bubrežnih bolesti. Bubreg je mjesto aktivacije vitamina D koji ima pleiotropni povoljni učinak na organizam. Zbog bubrežne bolesti kompleksni mehanizam regulacije vitamina D može biti poremećen. Istražili smo...
Katestatin i solubilni ST2 u bolesnika s  akutnim pogoršanjem zatajivanja srca
Katestatin i solubilni ST2 u bolesnika s akutnim pogoršanjem zatajivanja srca
Josip Anđelo Borovac
Uvod: Zatajivanje srca (ZS) je kompleksan klinički sindrom koji nastaje kao posljedica strukturnog i/ili funkcionalnog poremećaja miokarda čime se onemogućava adekvatno punjenje i/ili pražnjenje krvi iz klijetki za vrijeme srčanog ciklusa. Uz etablirane biljege koji se rutinski mjere u kontekstu ZSa, postoji potreba za novim molekularnim biljezima koji bi mogli pružiti uvid u neki od brojnih patofizioloških mehanizama koji se aktiviraju u ZS-u, čime bi se mogli otvoriti putevi...

Paginacija