Paginacija

Prijevremeno prekidanje i pristranost objavljivanja intervencijskih istraživanja na djeci i adolescentima u području mentalnog zdravlja
Prijevremeno prekidanje i pristranost objavljivanja intervencijskih istraživanja na djeci i adolescentima u području mentalnog zdravlja
Nikolina Vrljičak Davidović
Cilj ovog opservacijskog istraživanja bio je istražiti prijevremeni prekid, neobjavljivanje i vrijeme registracije intervencijskih istraživanja u području mentalnog zdravlja djece, te utvrditi razlike u primarnim ishodima između registra kliničkih ispitivanja i odgovarajućih publikacija, jer one mogu ukazivati na pristranost u izvještavanju o ishodima s ciljem favoriziranja pozitivnih rezultata. Slijedeći istu metodologiju, provedeno je usporedno istraživanje na uzorku...
Procjena i različitost rizika od pristranosti u kliničkim pokusima s kirurškim intervencijama u Cochraneovim sustavnim pregledima
Procjena i različitost rizika od pristranosti u kliničkim pokusima s kirurškim intervencijama u Cochraneovim sustavnim pregledima
Ognjen Barčot
Uvod: Procjena valjanosti RCT-ova uključenih u Cochraneove sustavne preglede temelji se na alatu koji se naziva Cochraneov alat za procjenu rizika od pristranosti. Ranijim je istraživanjima uočeno da Cochraneovi autori često rade pogreške u procjeni rizika od pristranosti (engl. risk of bias, RoB) u objavljenim Cochraneovim sustavnim pregledima. Cilj: Glavni cilj ove disertacije bio je analizirati učestalost različitih procjena RoB kroz prve četiri domene Cochraneovog RoB iz 2011. u...
Procjena moždane vazoreaktivnosti transkranijskim  kolor dopplerom i testom zadržavanja daha u bolesnika nakon preboljele infekcije virusom SARS-COV-2
Procjena moždane vazoreaktivnosti transkranijskim kolor dopplerom i testom zadržavanja daha u bolesnika nakon preboljele infekcije virusom SARS-COV-2
Marino Marčić
Uvod: Od početka pandemije virusa SARS-CoV-2 bilo je jasno da je virus izrazito neurotropan. Neurološke manifestacije mogu se kretati od nespecifičnih simptoma kao što su vrtoglavica, glavobolja i smetnje mirisa do teških oblika neurološke disfunkcije. Neke neurološke komplikacije mogu se javiti čak i nakon blagih oblika respiratornih bolesti. Cilj ove studije bio je procijeniti cerebrovaskularnu reaktivnost u bolesnika s nespecifičnim neurološkim simptomima nakon...
Procjena neurokognitivnih i motoričkih sposobnosti te kvalitete života u bolesnika s upalnim bolestima crijeva blagog do umjerenog stupnja
Procjena neurokognitivnih i motoričkih sposobnosti te kvalitete života u bolesnika s upalnim bolestima crijeva blagog do umjerenog stupnja
Ivana Tadin Hadjina
Svrha istraživanja: Patogeneza upalne bolesti crijeva (IBD) obuhvaća paletu patofizioloških procesa s implikacijama na sve organske sustave. Iako studije upućuju na dvosmjernu vezu između patogeneze IBD-a i poremećene funkcije središnjeg živčanog sustava, ne postoji još dovoljno dokaza da bi se utvrdilo jesu li opisani neurološki deficiti posljedica samog IBD-a ili su rezultat smanjene kvalitete života, malnutricije, kronične uporabe lijekova ili nečeg drugog Stoga, cilj ovog...
Procjena statusa uhranjenosti i oksidativnog stresa u bolesnika liječenih hemodijalizom
Procjena statusa uhranjenosti i oksidativnog stresa u bolesnika liječenih hemodijalizom
Tanja Ilić Begović
Poznato je kako je kod bolesnika liječenih HD-om poremećaji statusa uhranjenosti i OS-a značajno doprinose ukupnoj i srčano-žilnoj smrtnosti koja je kod ove skupine bolesnika značajno viša nego u općoj populaciji. Cilj ovog istraživanja je bio istražiti promjenjivost pokazatelja statusa uhranjenosti i OS-a te njihovu međusobnu povezanost tijekom šestomjesečnog praćenja. U istraživanje je uključeno 45 bolesnika, prosječne dobi 70 godina (raspon 60,5-76,5 godina) liječenih...
Procjena znanja ljekarnika i studenata farmacije o otkrivanju i rješavanju problema vezanih za lijekove u javnoj ljekarničkoj praksi
Procjena znanja ljekarnika i studenata farmacije o otkrivanju i rješavanju problema vezanih za lijekove u javnoj ljekarničkoj praksi
Lovre Zekan
Uvod: Ljekarnici su dužni u svakodnevnom radu s pacijentima provoditi ljekarničku skrb. Otkrivanje, rješavanje i prevencija problema vezanih za lijekove predstavljaju jednu od temeljnih aktivnosti učinkovitog provođenja ljekarničke skrbi. Međutim, da bi mogli upravljati problemima vezane za lijekove, ljekarnici moraju imati određenu razinu znanja u ovom području. Cilj: Ciljevi ovog istraživanja bili su otkriti trenutnu razinu znanja ljekarnika o problemima vezanim za lijekove,...
Promjene aktivnosti renalnoga živca u ovisnosti o udjelu kisika u udahnutoj smjesi u modelu
akutne ponavljane hiperkapnije u štakora – uloga Alfa2-adrenoreceptora
Promjene aktivnosti renalnoga živca u ovisnosti o udjelu kisika u udahnutoj smjesi u modelu akutne ponavljane hiperkapnije u štakora – uloga Alfa2-adrenoreceptora
Katarina Madirazza
Prekomjerna aktivacija simpatikusa ili simpatoekscitacija ima važnu ulogu u patofiziologiji poremećaja disanja tijekom spavanja. Isprekidano disanje tijekom spavanja popraćeno je promjenama parcijalnih tlakova kisika i ugljikova dioksida u arterijskoj krvi koje dovode do ponavljane stimulacije perifernih i središnjih kemoreceptora te posljedično dovode do aktivacije kemorefleksa i promjena simpatičke živčane aktivnosti. Dosadašnja istraživanja bila su većinom usmjerena...
Promjene na magnetskoj rezonanciji mozga u pacijenata nakon preboljele SARS-CoV-2 infekcije
Promjene na magnetskoj rezonanciji mozga u pacijenata nakon preboljele SARS-CoV-2 infekcije
Ljiljana Marčić
Od početka pandemije virusa SARS-CoV-2 bilo je jasno da su respiracijski simptomi često popraćeni neurološkim simptomima. Neurološke manifestacije mogu se javiti čak i nakon blagih oblika respiracijskih bolesti te su neurološki simptomi vrlo često povezani s pogoršanjem konačnog ishoda bolesti. Cilj ove studije bio je prikazati morfološke promjene u neurooslikavanju mozga, prikazane s magnetskom rezonacijom mozga u pacijenata nakon infekcije SARS-CoV-2 i zaostalim neurološkim...
RIZIK POJAVNOSTI POREMEĆAJA PROHODNOSTI NOSA I POREMEĆAJA SPAVANJA U BOLESNIKA S PRIJELOMIMA SREDNJEG LICA KOJI SU ZAHTIJEVALI KIRURŠKO LIJEČENJE
RIZIK POJAVNOSTI POREMEĆAJA PROHODNOSTI NOSA I POREMEĆAJA SPAVANJA U BOLESNIKA S PRIJELOMIMA SREDNJEG LICA KOJI SU ZAHTIJEVALI KIRURŠKO LIJEČENJE
Slaven Lupi Ferandin
Srednje lice predstavlja nedjeljivu cjelinu u biomehaničkom i strukturnom smislu. Pored ostalih funkcija srednje lice sačinjava integralni dio gornjeg dišnog puta. Prijelomi srednjeg lica često predstavljaju vrlo kompleksne ozljede koje su zahtjevne u kirurškom smislu. Takve ozljede su također nedovoljno istražene u smislu trajnih posljedica po pacijente. OSA je najčešća od svih poremećaja disanja tijekom spavanja. U naravi predstavlja opetovane epizode opstrukcije gornjeg...
Randomizirano kliničko istraživanje: usporedba četverostruke konkomitantne i hibridne terapije u liječenju Helicobacter Pylori infekcije
Randomizirano kliničko istraživanje: usporedba četverostruke konkomitantne i hibridne terapije u liječenju Helicobacter Pylori infekcije
Antonio Meštrović
Uvod. Suvremeni pristup liječenja H. pylori infekcije temelji se na podatcima o lokalnoj rezistenciji na pojedine antibiotike. Za regije visoke rezistencije na klaritromicin prvi izbor terapije može biti i četverostruka ne-bizmut terapija, kao što je konkomitantna terapija. Izuzev konkomitantne, u primjeni su i drugi modeli četverostruke terapije kao što je hibridna terapija. Kao moguća prednost hibridne terapije ističe se manji broj antibiotika u terapijskom protokolu. Ipak, rijetka...
Rapid reviews: defining, evaluating methods, and  reducing screening burden using artificial 
 intelligence
Rapid reviews: defining, evaluating methods, and reducing screening burden using artificial intelligence
Candyce Hamel
Introduction: Systematic reviews are considered the gold standard in collating available evidence related to a specific question and are used to inform policy for health care public health. They are considered to be essential in producing trustworthy guidelines. However, they are time- and resource-intensive undertakings which may not meet the timeline of stakeholders and policy-makers when urgent answers are required. The aims of rapid reviews are to produce evidence reviews in a...
Razlikuje li se organizacijska etička klima u akademskim ustanovama?
Razlikuje li se organizacijska etička klima u akademskim ustanovama?
Marin Viđak
Ciljevi: Istraživanja opisana u ovoj disertaciji imaju za cilj utvrditi učinkovitost i kvalitetu intervencija za promjenu organizacijske klime ili kulture u akademskim i istraživačkim ustanovama, utvrditi dominantnu etičku klimu na dva fakulteta Sveučilišta u Splitu, utvrditi na koji način zaposlenici percipiraju svakodnevno okružje, na koji način donose odluke te procijeniti učinak intervencije utemeljene na vrlinama na stvarnu i željenu percepciju organizacijske etičke klime. ...

Paginacija