Paginacija

UČESTALOST CELIJAKIJE U OBOLJELIH OD ORALNOGA LIHEN PLANUSA
UČESTALOST CELIJAKIJE U OBOLJELIH OD ORALNOGA LIHEN PLANUSA
Livia Cigić
Cilj Cilj istraživanja je bio ispitati učestalost celijakije u oboljelih od oralnoga lihen planusa (OLP) u odnosu na osobe sa zdravom sluznicom usne šupljine. Materijal i metode U serumima 89 pacijenata s OLP-om i 89 osoba sa zdravom sluznicom usne šupljine određena je razina protutijela na tkivnu transglutaminazu (anti-tTG) i na glijadin (AGA). Kod svih pacijenata učinjena je i HLA-tipizacija. U pacijenata s pozitivnim protutijelima učinjena je biopsija dvanaesnika kako bi se...
UČINAK PLUĆNE HIPERINFLACIJE NA PRERASPODJELU VOLUMENA KRVI U RONILACA NA DAH
UČINAK PLUĆNE HIPERINFLACIJE NA PRERASPODJELU VOLUMENA KRVI U RONILACA NA DAH
Tanja Dragun
Ciljevi: Ronioci na dah koriste tehniku glosofaringealne insuflacije (engl. glossopharyngeal insufflation, GPI) kako bi dosegli volumen pluća koji nadilazi njihov ukupni plućni kapacitet (engl. total lung capacity, TLC) te time postigli što dublji zaron u što duljem trajanju. Elitni ronioci na dah na taj način postižu plućnu hiperinflaciju koja dovodi do porasta intratorakalnog tlaka i posljedično smanjenog priljeva venske krvi u srce te kompresije srca. Srčani udarni volumen se...
UČINCI SASTAVNICA OTROVA POSKOKA NA POKAZATELJE SRČANE FUNKCIJE NA MODELU IZOLIRANOG ŠTAKORSKOG SRCA
UČINCI SASTAVNICA OTROVA POSKOKA NA POKAZATELJE SRČANE FUNKCIJE NA MODELU IZOLIRANOG ŠTAKORSKOG SRCA
Svjetlana Karabuva
Poskok (lat. Vipera ammodytes ammodytes) najotrovnija je europska zmija. Otrov poskoka uobičajeno iskazuje hematotoksično, miotoksično i neurotoksično, kao i kardiotoksično djelovanje. U cilju detaljnijeg istraţivanja kardiotoksičnosti, biokemijskim postupcima razdijeljen je cjelokupni otrov poskoka na četiri frakcije (A-D) i podfrakcije (C1- 4). Učinci frakcija A, B i C, kao i navedenih podfrakcija, te amoditina L, ispitani su na modelu izoliranog štakorskog srca. Srčana...
Učestalost i utjecaj hipovitaminoze D na novootkrivenu imunu trombocitopeniju u djece
Učestalost i utjecaj hipovitaminoze D na novootkrivenu imunu trombocitopeniju u djece
Davor Petrović
Imuna trombocitopenija (ITP) stečena je autoimuna bolest karakterizirana izoliranom trombocitopenijom koju definiramo brojem trombocita u perifernoj krvi <100 x 109 /L. ITP se očituje naglim razvojem krvarenja u prethodno zdravog djeteta. Promjene po koži u vidu petehija, hematoma i ekhimoza nalaze se u 60% djece, dok se krvarenja u sluznicama i organima pojavljuju u 40% djece. Vitamin D (VD) je prohormon koji se proizvodi iz 7-dehidrokolesterola pod utjecajem ...
Učinak sakubitril/valsartana na sistoličku funkciju lijeve klijetke procijenjeno ehokardiografskom metodom dvodimenzionalne longitudinalne deformacije kod akutizacije kronične srčane insuficijencije
Učinak sakubitril/valsartana na sistoličku funkciju lijeve klijetke procijenjeno ehokardiografskom metodom dvodimenzionalne longitudinalne deformacije kod akutizacije kronične srčane insuficijencije
Dino Mirić
Uvod: Podaci o učinku sakubitril/valsartana na ehokardiografske parametre u bolesnika s akutnim dekompenziranim srčanim zatajivanjem (ADHF) su još uvijek manjkavi u dostupnoj literaturi. Disfunkcija desne klijetke (RV) je pretkazatelj neželjnih ishoda u bolesnika sa zatajivanjem srca i reduciranom ejekcijskom frakcijom (HFrEF), međutim razlike u ehokardiografskim parametrima funkcije (RV u ADHF bolesnika s ishemijskom (ICM) i neishemijskom (NICM) kardiomiopatijom su još uvijek...
Učinkovitost edukacijske intervencije na mijenjanje znanja o sustavnim pregledima
Učinkovitost edukacijske intervencije na mijenjanje znanja o sustavnim pregledima
Marina Krnić Martinić
Pozadina: Sustavni pregledi smatraju se najvišom razinom dokaza u medicini. No, konsenzus o definiciji sustavnih pregleda ne postoji, nepoznato je mijenjaju li se stavovi urednika o sustavnim pregledima i nepoznato je postoje li učinkovite intervencije za unaprjeđenje znanja o sustavnim pregledima. Cilj: Ova disertacija imala je tri osnovna cilja: 1) analizirati definicije sustavnih pregleda u zdravstvenoj literaturi, analizirati navedene elemente definicija i predložiti temelj...
ZNANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I STUDENATA MEDICINE O KONSENZUS IZVJEŠĆU MAASTRICHT V/ FLORENCE O LIJEČENJU INFEKCIJE HELICOBACTER PYLORI
ZNANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I STUDENATA MEDICINE O KONSENZUS IZVJEŠĆU MAASTRICHT V/ FLORENCE O LIJEČENJU INFEKCIJE HELICOBACTER PYLORI
Ivana Jukić
Uvod i cilj istraživanja: Eradikacija Helicobacter pylori (H. pylori) infekcije postaje sve teža. Visoka prevalencija H. pylori infekcije, složenost njenog liječenja, slaba usklađenost registriranih pakiranja lijekova ili nedostatna adherencija bolesnika s terapijskim protokolom pridonose antibiotskoj rezistenciji i porastu troškova u zdravstvenom sustavu. Cilj našeg presječnog istraživanja bio je odrediti znanje i stavove liječnika obiteljske medicine i studenata medicine u...
ZNAČAJ GENSKOG IZRAŽAJA Α-TUBULINA, INVERSINA I DISHEVELLED-1 U RAZVOJU I BOLESTIMA BUBREGA
ZNAČAJ GENSKOG IZRAŽAJA Α-TUBULINA, INVERSINA I DISHEVELLED-1 U RAZVOJU I BOLESTIMA BUBREGA
Ivana Šolić
Prostorno vremenski izražaj α-tubulina, inversina i dishevelled-1 (DVL-1), bjelančevina Wnt signalnog puta, i morfologija primarne cilije analizirani su u razvojnim stadijima bubrega (14.-38. gestacijski tjedan), zdravim postnatalnim (bubrezi djece 1.5 godine i 7 godina starosti) i patološki promijenjenim bubrezima čovjeka: multicistični displastični bubrezi (MCDK), bubrezi s fokalnom segmentalnom glomerulosklerozom (FSGS) i u bubrezima s kongenitalnim nefrotskim sindromom Finskog...
ZNAČAJ IZRAŽAJA DENDRINA, ČIMBENIKA RASTA VEZIVNOG TKIVA (CTGF) I c-Myb KAO RANIH POKAZATELJA KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI U PRIMARNIM GLOMERULOPATIJAMA
ZNAČAJ IZRAŽAJA DENDRINA, ČIMBENIKA RASTA VEZIVNOG TKIVA (CTGF) I c-Myb KAO RANIH POKAZATELJA KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI U PRIMARNIM GLOMERULOPATIJAMA
Maja Mizdrak
Cilj: Glomerularne bolesti su uzrok terminalnog stadija kronične bubrežne bolesti u 90% slučajeva. Podociti imaju centralnu ulogu u patogenezi glomerularnih bolesti i opadanju bubrežne funkcije. Ovisno o dužini i intenzitetu oštećenja, podociti hipertrofiraju i prolaze epitelijalno-mezenhimalnu pretvorbu ili umiru apoptozom. Glomeruloskleroza, intersticijska fibroza i tubularna atrofija su standardna obilježja KBB i predskazatelji bubrežnog ishoda, ali se traže rani prognostički...
Znanje i korištenje informacija o medicini utemeljenoj na dokazima među pacijentima i liječnicima obiteljske medicine u Hrvatskoj
Znanje i korištenje informacija o medicini utemeljenoj na dokazima među pacijentima i liječnicima obiteljske medicine u Hrvatskoj
Danijel Nejašmić
Cilj: Mali broj istraživanja posvećen je ulozi medicine utemeljene na dokazima (engl. evidencebased medicine, EBM) u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Ova doktorska disertacija uključila je dva istraživanja. Prvo istraživanje bilo je presječno istraživanje o informiranosti, stavovima, poznavanju i korištenju informacija o medicini utemeljenoj na dokazima među pacijentima u Hrvatskoj. Drugo istraživanje bilo je presječno istraživanje o razini informiranosti,...
Značaj izražaja REELIN I DAB1, kandidatnih gena za prirođene anomalije mokraćnog sustava, tijekom fetalnog i postnatalnog razvoja u čovjeka i miša
Značaj izražaja REELIN I DAB1, kandidatnih gena za prirođene anomalije mokraćnog sustava, tijekom fetalnog i postnatalnog razvoja u čovjeka i miša
Anita Racetin
Yotari miševi pokazuju specifična fenotipska obilježja poput smanjenog rasta, ataksije i tremora koji se javljaju kao posljedica nepravilnog razvoja središnjeg živčanog sustava. Također, ove miševe karakterizira i rana smrt, između P20 i P30, čiji uzrok još nije poznat. S obzirom da ne postoje informacije o ekspresiji i ulozi DAB1 i reelin proteina u bubrezima, te s obzirom na rezultate in silico istraživanja, cilj naše studije je ispitati vremensko-prostorni izražaj...
Čimbenici rizika i seroprevalencija anisakijaze  u profesionalno izloženoj populaciji
Čimbenici rizika i seroprevalencija anisakijaze u profesionalno izloženoj populaciji
Diana Nonković
Ovo je prva studija koja sistematski i sveobuhvatno evaluira rizik od senzibilizacije na Anisakis spp. i potencijalne genetske prijemčivosti za anisakijazu. Radi procjene seroprevalencije anisakijaze i mogućih čimbenika rizika uključeno je u studiju 600 zaposlenika tvornica za preradu morske ribe i glavonožaca u Hrvatskoj, kao i 466 zdravih kontrolnih ispitanika koje su činili dobrovoljni darivatelji krvi. Izuzeti uzorci krvi svih osoba uključenih u istraživanje testirani su...

Paginacija