Pages


KLINIČKA I LABORATORIJSKA OBILJEŽJA INTERSTICIJSKIH UPALA PLUĆA LIJEČENIH NA KLINICI ZA INFEKTOLOGIJU KBC-a SPLIT 2014. I 2015. GODINE
KLINIČKA I LABORATORIJSKA OBILJEŽJA INTERSTICIJSKIH UPALA PLUĆA LIJEČENIH NA KLINICI ZA INFEKTOLOGIJU KBC-a SPLIT 2014. I 2015. GODINE
Ivan Vlak
Cilj istraživanja: Odrediti klinička i laboratorijska obilježja intersticijske upale pluća, povezanost dobi i spola sa pojavom atipične pneumonije, utvrditi najčešćeg uzročnika intersticijske upale pluća, odrediti duljinu trajanja liječenja i terapiju koja je korištena u liječenju bolesnika oboljelih od intersticijske upale pluća, jesu li i koji su komorbiditeti povezani sa pojavom intersticijske upale pluća te postoji li povezanost između boravka i/ili života u ruralnim...
 IZRAŽAJ KALCIJ/KALMODULIN-OVISNE PROTEIN KINAZE II U DIJABETIČNOJ NEUROPATIJI
IZRAŽAJ KALCIJ/KALMODULIN-OVISNE PROTEIN KINAZE II U DIJABETIČNOJ NEUROPATIJI
Marko Brekalo
Cilj istraživanja: Istražiti mijenja li se izražaj CaMKII u neuronima spinalnih ganglija dijabetičkih štakora dva mjeseca nakon indukcije dijabetesa. Ustroj istraživanja: Prospektivno istraživanje s laboratorijskim životinjama. Mjesto istraživanja: Laboratorij za istraživanje boli Medicinskog fakulteta u Splitu. Eksperimentalne životinje: U istraživanju su korištena 33 štakora: 14 u skupini modela dijabetesa tipa 1 (DM1), 7 u kontrolnoj skupini za model dijabetesa tipa 1...
 KETOACIDOZA U DIABETESU MELLITUSU TIPA 1
KETOACIDOZA U DIABETESU MELLITUSU TIPA 1
Lučana Vicelić
Cilj: Odrediti koncentracije HbA1c u djece s dijabetičnom ketoacidozom i bez nje nakon prve i druge godine od postavljanja dijagnoze. Ustroj istraživanja: Provedena je retrospektivna kohortna studija. Mjesto istraživanja: Istraživanje je provedeno na Kliničkom bolničkom odjelu za endokrinologiju, Klinike za dječje bolesti KBC Split. Sudionici: Djeca hospitalizirana i liječena na Kliničkom odjelu za endokrinologiju, Klinike za dječje bolesti KBC Split, od siječnja...
 NAVIKE SPAVANJA STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU
NAVIKE SPAVANJA STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU
Ana Šarić
Cilj istraživanja: Do danas je provedeno puno istraživanja o navikama spavanja studenata, međutim većina tih istraživanja pretpostavila je da su navike spavanja svih studenata jednake, bez obzira koji fakultet pohađaju. Ipak, čini se da se studenti medicine razlikuju od drugih studentskih skupina te je upravo cilj ovog istraživanja bio usporediti navike spavanja, navike povezane uz spavanje i životne navike studenata medicine, FESB-a i ekonomije na Sveučilištu u Splitu....
ADJUVANTNA RADIOTERAPIJA RAKA PROSTATE
ADJUVANTNA RADIOTERAPIJA RAKA PROSTATE
Petra Lepetić
Ciljevi: Primarni cilj ovog diplomskog rada je prikazati rezultate desetogodišnjeg liječenja lokalno uznapredovalog raka prostate ART na Klinici za onkologijui radioterapiju KBC Split u razdoblju od 2003. do 2012. godine. Zanimalo nas je BRFS, MRFS i OS. Ispitanici i metode: Retrospektivno smo obuhvatili 75 pacijenata s lokalno uznapredovalim rakom prostate koji su nakon RP imali povećan rizik ostatne bolesti ili povrata bolesti, a liječeni su u razdoblju od 2003. do 2012. godine na...
AKUTNE CRIJEVNE INFEKCIJE DJECE ZBRINUTE NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI U RAZDOBLJU 2012. - 2014. GODINE
AKUTNE CRIJEVNE INFEKCIJE DJECE ZBRINUTE NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI U RAZDOBLJU 2012. - 2014. GODINE
Perina Granić
Uvod: Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke o etiologiji akutnih infekcijskih proljeva u djece mlađe od 5 godina zbrinute na Hitnom prijemu (HP) Klinike za Infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split; prikupiti podatke o težini bolesti, stupnju dehidracije i komplikacijama te ih usporediti s podacima o etiologiji i dojenju; utvrditi koja je procjena, težina bolesti ili stvarni stupanj dehidracije bio odlučujući za liječenje u dnevnoj bolnici ili stacionarno...
ALKOHOLIZIRANOST U PROMETNIM NESREĆAMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ
ŽUPANIJI OD 2001. DO 2011. GODINE
ALKOHOLIZIRANOST U PROMETNIM NESREĆAMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI OD 2001. DO 2011. GODINE
Antonia Šćepanović
Cilj istraživanja: Utvrditi udio alkoholiziranih među smrtno stradalim vozačima, suvozačima/putnicima, pješacima i biciklistima na području Splitsko-dalmatinske županije u vremenskom razdoblju od 2001. do 2011. godine te ih usporediti s rezultatima sličnih istraživanja iz drugih zemalja. Također je cilj bio utvrditi udio alkoholiziranih s obzirom na spol, dob, godišnje doba i dan u tjednu u svakoj skupini kako bi se provele ciljane mjere za smanjenje alkoholiziranosti, a time i...
AMBLIOPIJA KAO OFTALMOLOŠKI PROBLEM U DJECE
AMBLIOPIJA KAO OFTALMOLOŠKI PROBLEM U DJECE
Arijana Vrbičić
Cilj istraživanja: Dokazati važnost što ranijeg otkrivanja rizičnih stanja, postojanja strabizma i refrakcijskih anomalija kroz trijaže te redovite preglede male djece u predškolskoj dobi u svrhu prevencije pojave ambliopije. Utvrditi važnost postojanja reverzibilnosti iste u ranom periodu života te potrebu za liječenjem djece u reverzibilnoj fazi. Ukazati na činjenicu da probirno testiranje vida, otkrivanje i liječenje ambliopije stvara zdravijeg pojedinca, a time i napredak...
AMBULANTE ZA LIJEČENJE BOLI U HRVATSKOJ
AMBULANTE ZA LIJEČENJE BOLI U HRVATSKOJ
Katarina Dogan
Cilj istraživanja: Istražiti organizacijsko stanje i terapijske postupke koji se primjenjuju u Ambulantama za liječenje boli u Hrvatskoj s ciljem poboljšanja zdravstvene skrbi bolesnika s kroničnom boli. Materijal i metode: U istraživanju voditelji Ambulanta za liječenje boli u Hrvatskoj su odgovarali na pitanja koje sadrži upitnik. Upitnik je propitivao o organizaciji Ambulanti, kadrovskoj strukturi, opremljenosti, stručnim usavršavanjima, terapijskim postupcima, istraživačkim...
ANALIZA ARTERIJSKE ELASTIČNOSTI NA KOHORTI ŽENA U PERIMENOPAUZI
ANALIZA ARTERIJSKE ELASTIČNOSTI NA KOHORTI ŽENA U PERIMENOPAUZI
Ljupka Barić
Cilj: Pokazati mijenjaju li se hemodinamski parametri i pokazatelji arterijske elastičnosti u zdravih perimenopauzalnih žena tijekom vremenskog perioda od godine dana. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na kohorti od 8 zdravih ispitanica koje su na temelju pregleda i laboratorijskog nalaza koncentracije estradiola i FSH–a ušle u razdoblje perimenopauze. Isključni kriteriji su bili: dijabetes, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, autoimune bolesti, ovariektomija,...
ANALIZA BOLESTI GORNJEG RESPIRATORNOG SUSTAVA U DEŽURNOJ AMBULANTI OBITELJSKE MEDICINE U SPLITU
ANALIZA BOLESTI GORNJEG RESPIRATORNOG SUSTAVA U DEŽURNOJ AMBULANTI OBITELJSKE MEDICINE U SPLITU
Tina Tramontana
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog rada je bio istražiti značajke korištenja dežurne ambulante u Splitu zbog bolesti gornjeg respiratornog trakta. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno u dežurnoj ambulanti „Mertojak“ u Splitu, u periodu od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2012. Podaci su retrospektivno prikupljani iz knjige protokola, te su obrađeni u programu Microsoft Office Excel 2007. REZULTATI: Tijekom 2012. godine zabilježeno je 8232 posjeta. Od toga 55% žena, a 45%...
ANALIZA LABORATORIJSKIH PARAMETARA IZ KRVI TRUDNICA S PREEKLAMPSIJOM I HELLP SINDROMOM
ANALIZA LABORATORIJSKIH PARAMETARA IZ KRVI TRUDNICA S PREEKLAMPSIJOM I HELLP SINDROMOM
Paula Mijić
Cilj: Prikazati značaj pojedinih laboratorijskih parametara u postavljanju dijagnoze kod trudnica sa sumnjom na preeklampsiju i HELLP sindrom u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split, u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2013. godine. Pacijenti i metode: U studiju su uključene žene hospitalizirane zbog PE i HELLP sindroma tijekom 2011.-2013. godine. Na temelju podataka dobivenih iz povijesti bolesti Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split, analizirana su osnovna...

Pages