Paginacija

AKUTNE CRIJEVNE INFEKCIJE DJECE ZBRINUTE NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI U RAZDOBLJU 2012. - 2014. GODINE
AKUTNE CRIJEVNE INFEKCIJE DJECE ZBRINUTE NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI U RAZDOBLJU 2012. - 2014. GODINE
Perina Granić
Uvod: Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke o etiologiji akutnih infekcijskih proljeva u djece mlađe od 5 godina zbrinute na Hitnom prijemu (HP) Klinike za Infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split; prikupiti podatke o težini bolesti, stupnju dehidracije i komplikacijama te ih usporediti s podacima o etiologiji i dojenju; utvrditi koja je procjena, težina bolesti ili stvarni stupanj dehidracije bio odlučujući za liječenje u dnevnoj bolnici ili stacionarno...
AKUTNI APENDICITIS U DJECE DO PETE GODINE ŽIVOTA
AKUTNI APENDICITIS U DJECE DO PETE GODINE ŽIVOTA
Josipa Domjanović
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je proučiti kliničke znakove i ishode liječenja djece mlađe od pet godina u kojih je učinjena apendektomija zbog akutnog apendicitisa. Ispitanici i metode: Od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2018. godine, 90 bolesnika mlađih od pet godina u kojih je učinjena apendektomija uključeni su u ovu studiju. Bolesnici su podijeljeni u dvije skupine, ovisno o intraoperacijskom nalazu neperforiranog (Skupina I; n=32) ili perforiranog...
ALKOHOLIZAM KAO KOMORBIDITETNO STANJE DEPRESIJE
ALKOHOLIZAM KAO KOMORBIDITETNO STANJE DEPRESIJE
Marija Paladin
Uvod i cilj: Istraživanje je provedeno na Klinici za psihijatriju KBC-a Split u razdoblju od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine. Cilj istraživanja u ovom radu je utvrditi broj ili udio bolesnika s istovremeno prisutnim alkoholizmom i depresijom te utvrditi broj bolesnika kod kojih je primarno bila prisutna depresija, a alkoholizam se razvio kasnije (kao komorbiditetno stanje) odnosno utvrditi broj bolesnika kod kojih je kao primarna bolest prisutan alkoholizam, a depresija se razvila...
ALKOHOLIZIRANOST U PROMETNIM NESREĆAMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ
ŽUPANIJI OD 2001. DO 2011. GODINE
ALKOHOLIZIRANOST U PROMETNIM NESREĆAMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI OD 2001. DO 2011. GODINE
Antonia Šćepanović
Cilj istraživanja: Utvrditi udio alkoholiziranih među smrtno stradalim vozačima, suvozačima/putnicima, pješacima i biciklistima na području Splitsko-dalmatinske županije u vremenskom razdoblju od 2001. do 2011. godine te ih usporediti s rezultatima sličnih istraživanja iz drugih zemalja. Također je cilj bio utvrditi udio alkoholiziranih s obzirom na spol, dob, godišnje doba i dan u tjednu u svakoj skupini kako bi se provele ciljane mjere za smanjenje alkoholiziranosti, a time i...
AMBLIOPIJA KAO OFTALMOLOŠKI PROBLEM U DJECE
AMBLIOPIJA KAO OFTALMOLOŠKI PROBLEM U DJECE
Arijana Vrbičić
Cilj istraživanja: Dokazati važnost što ranijeg otkrivanja rizičnih stanja, postojanja strabizma i refrakcijskih anomalija kroz trijaže te redovite preglede male djece u predškolskoj dobi u svrhu prevencije pojave ambliopije. Utvrditi važnost postojanja reverzibilnosti iste u ranom periodu života te potrebu za liječenjem djece u reverzibilnoj fazi. Ukazati na činjenicu da probirno testiranje vida, otkrivanje i liječenje ambliopije stvara zdravijeg pojedinca, a time i napredak...
AMBULANTE ZA LIJEČENJE BOLI U HRVATSKOJ
AMBULANTE ZA LIJEČENJE BOLI U HRVATSKOJ
Katarina Dogan
Cilj istraživanja: Istražiti organizacijsko stanje i terapijske postupke koji se primjenjuju u Ambulantama za liječenje boli u Hrvatskoj s ciljem poboljšanja zdravstvene skrbi bolesnika s kroničnom boli. Materijal i metode: U istraživanju voditelji Ambulanta za liječenje boli u Hrvatskoj su odgovarali na pitanja koje sadrži upitnik. Upitnik je propitivao o organizaciji Ambulanti, kadrovskoj strukturi, opremljenosti, stručnim usavršavanjima, terapijskim postupcima, istraživačkim...
AN UNUSUAL PRESENTATION OF TESTICULAR TORSION IN CHILDREN
AN UNUSUAL PRESENTATION OF TESTICULAR TORSION IN CHILDREN
Christopher Neumann
Objective: The aim of this study was to investigate demographic and clinical characteristics and outcomes of the treatments of the patients with an unusual presentation of the acute scrotum and to clarify their peculiarities. Subjects and Methods: From January 1999 until December 2017, a number of 149 patients received an operation for TT in the pediatric surgery department of the University Hospital of Split. Out of that number, 25 patients were indentified with unusual presentation of an...
ANALIZA ARTERIJSKE ELASTIČNOSTI NA KOHORTI ŽENA U PERIMENOPAUZI
ANALIZA ARTERIJSKE ELASTIČNOSTI NA KOHORTI ŽENA U PERIMENOPAUZI
Ljupka Barić
Cilj: Pokazati mijenjaju li se hemodinamski parametri i pokazatelji arterijske elastičnosti u zdravih perimenopauzalnih žena tijekom vremenskog perioda od godine dana. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na kohorti od 8 zdravih ispitanica koje su na temelju pregleda i laboratorijskog nalaza koncentracije estradiola i FSH–a ušle u razdoblje perimenopauze. Isključni kriteriji su bili: dijabetes, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, autoimune bolesti, ovariektomija,...
ANALIZA BOLESTI GORNJEG RESPIRATORNOG SUSTAVA U DEŽURNOJ AMBULANTI OBITELJSKE MEDICINE U SPLITU
ANALIZA BOLESTI GORNJEG RESPIRATORNOG SUSTAVA U DEŽURNOJ AMBULANTI OBITELJSKE MEDICINE U SPLITU
Tina Tramontana
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog rada je bio istražiti značajke korištenja dežurne ambulante u Splitu zbog bolesti gornjeg respiratornog trakta. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno u dežurnoj ambulanti „Mertojak“ u Splitu, u periodu od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2012. Podaci su retrospektivno prikupljani iz knjige protokola, te su obrađeni u programu Microsoft Office Excel 2007. REZULTATI: Tijekom 2012. godine zabilježeno je 8232 posjeta. Od toga 55% žena, a 45%...
ANALIZA EKSPRESIJE CTLA-4 U KERATOAKANTOMU
ANALIZA EKSPRESIJE CTLA-4 U KERATOAKANTOMU
Dora Knezović
Ciljevi: Keratoakantom je keratinizirajući kožni tumor s centralnim kraterastim udubljenjem, nejasnog uzroka. Obilježavaju ga brzi rast i česta spontana regresija. Protein povezan s citotoksičnim limfocitima T ili CTLA-4 inhibicijski je receptor iz obitelji CD28 koji zaustavlja aktivaciju reagirajućih T-stanica te posreduje suprimirajuće funkcije regulacijskih T-stanica. Cilj studije je utvrditi izražaj CTLA-4 u centru, bazi keratoakantoma i zdravom lateralnom rubu kože kao kontroli...
ANALIZA EPIDEMIOLOŠKIH OSOBITOSTI MAKSILOFACIJALNIH OZLJEDA U PETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU OD 2013. DO 2017. GODINE
ANALIZA EPIDEMIOLOŠKIH OSOBITOSTI MAKSILOFACIJALNIH OZLJEDA U PETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU OD 2013. DO 2017. GODINE
Toni Lerotić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je uočiti moguću međusobnu povezanost između spola i dobi pacijenata, uzroka ozljeda te zadobivenih ozljeda. Ovaj je rad obuhvaćao 408 pacijenata, hospitaliziranih i operiranih zbog fraktura kostiju lica, u KBC- u Split na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine. Materijali i metode: Podatci o pacijentima uzeti su iz operacijskih protokola i otpusnih pisama s Odjela za...
ANALIZA LABORATORIJSKIH PARAMETARA IZ KRVI TRUDNICA S PREEKLAMPSIJOM I HELLP SINDROMOM
ANALIZA LABORATORIJSKIH PARAMETARA IZ KRVI TRUDNICA S PREEKLAMPSIJOM I HELLP SINDROMOM
Paula Mijić
Cilj: Prikazati značaj pojedinih laboratorijskih parametara u postavljanju dijagnoze kod trudnica sa sumnjom na preeklampsiju i HELLP sindrom u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split, u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2013. godine. Pacijenti i metode: U studiju su uključene žene hospitalizirane zbog PE i HELLP sindroma tijekom 2011.-2013. godine. Na temelju podataka dobivenih iz povijesti bolesti Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split, analizirana su osnovna...

Paginacija