Paginacija

ANALIZA LEPTINA, ADIPONEKTINA I POLIMORFIZAMA GENA ZA ADIPONEKTIN I LEPTINSKI RECEPTOR U PRETILE DJECE I ADOLESCENATA
ANALIZA LEPTINA, ADIPONEKTINA I POLIMORFIZAMA GENA ZA ADIPONEKTIN I LEPTINSKI RECEPTOR U PRETILE DJECE I ADOLESCENATA
Sunčana Janković
CILJ: Utvrditi razine leptina i adiponektina u krvi pretile djece i adolescenata te saznati utječe li pojedini polimorfizam gena za sintezu leptinskog receptora na rezistenciju samog receptora na leptin i razinu leptina. Procijeniti utjecaj polimorfizama gena za adiponektin na njegovu razinu u krvi. MATERIJALI I METODE: Presječno istraživanje slučajeva i kontrola usporedbom ispitivane grupe od 30 pretile djece i adolescenata (dob 13.2±2.6 godina) sa kontrolnom skupinom od 30 djece...
ANALIZA MOGUĆIH UZROKA IZNIMNOG I IZRAZITOG POVEĆANJA SMRTNOSTI
OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA GODINE 1996. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ
ŽUPANIJI
ANALIZA MOGUĆIH UZROKA IZNIMNOG I IZRAZITOG POVEĆANJA SMRTNOSTI OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA GODINE 1996. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Marija Ćavar
NASLOV RADA: Analiza mogućih uzroka iznimnog i izrazitog povećanja smrtnosti od akutnog infarkta miokarda godine 1996. u Splitsko–dalmatinskoj županiji. CILJ ISTRAŽIVANJA: Analiza učestalosti, dobnih i spolnih razlika umrlih od akutnog infarkta miokarda u Splitsko– dalmatinskoj županiji u razdoblju od 1993. do 2001. godine. Istražio se mogući utjecaj hidrometeoroloških promjena na smrtnost od akutnog infarkta miokarda. Studija posebno istražuje uzroke izrazitog povećanja...
ANALIZA OVARIJSKE REZERVE PACIJENTICA LIJEČENIH POSTUPCIMA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE NA ZAVODU ZA GINEKOLOŠKU ENDOKRINOLOGIJU I HUMANU REPRODUKCIJU, KLINIKE ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE KBC-a SPLIT
ANALIZA OVARIJSKE REZERVE PACIJENTICA LIJEČENIH POSTUPCIMA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE NA ZAVODU ZA GINEKOLOŠKU ENDOKRINOLOGIJU I HUMANU REPRODUKCIJU, KLINIKE ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE KBC-a SPLIT
Zdenka Palčić
Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio: odrediti referentne vrijednosti hormona važnih za procjenu ovarijske rezerve žena koje su se liječile od neplodnosti u KBC Split. Proučavali smo vrijednosti sljedećih hormona: AMH, LH, FSH, estradiol, testosteron, TSH (tiroidni stimulirajući hormon), prolaktin. Osim prosječnih vrijednosti svih hormona cilj nam je bio odrediti i odnose estradiola, FSH, TSH, LH, testosterona i prolaktina s AMH. Nadalje, cilj nam je bio odrediti prosječnu dob...
ANALIZA PRIJAVLJENIH SUMNJI NA NUSPOJAVE ZA SKUPINU LIJEKOVA S DJELOVANJEM NA PROBAVNI SUSTAV
ANALIZA PRIJAVLJENIH SUMNJI NA NUSPOJAVE ZA SKUPINU LIJEKOVA S DJELOVANJEM NA PROBAVNI SUSTAV
Nikolina Ljubetić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je analizirati podatke prijavljenih sumnji na nuspojave lijekova iz ATK klasifikacije A – lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari, koje su zaprimane u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2018. godine. Materijali i metode: Izvor podataka o nuspojavama lijekova bila je VigyBase, globalna baza podataka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Iz dobivenih...
ANALIZA RADA HITNOG NEUROLOŠKOG PRIJEMA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT 2005. I 2015. GODINE
ANALIZA RADA HITNOG NEUROLOŠKOG PRIJEMA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT 2005. I 2015. GODINE
Paulo Dušević
Cilj istraživanja: Tijekom 2005. i 2015. godine utvrditi te usporediti stupanj opterećenosti HNP-a u KBC-u Split; također, usporediti dobne i spolne karakteristike pacijenata te uraditi usporednu analizu najčešćih radnih dijagnoza i medicinske obrade koja je uslijedila naknadno. Materijali i metode: U ovo retrospektivno istraživanje uključeni su pacijenti oba spola pregledani na Hitnom neurološkom prijemu KBC-a Split u vremenu od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. godine te od 01....
ANALIZA RADA HITNOG NEUROLOŠKOG PRIJEMA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT ZA VRIJEME POTPUNOG ZATVARANJA 2020. GODINE
ANALIZA RADA HITNOG NEUROLOŠKOG PRIJEMA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT ZA VRIJEME POTPUNOG ZATVARANJA 2020. GODINE
Filip Šegvić
Ciljevi : Glavni cilj je analizirati morbiditete pacijenata koji dolaze na Hitni neurološki prijem KBC-a Split tijekom potpunog zatvaranja 2020. godine uz usporedbu s istim razdobljem 2019. godine. Cilj je napraviti usporednu analizu najčešćih radnih dijagnoza i medicinske obrade. Materijali i metode: Provedeno je retrospektivno opažajno istraživanje. Korišteni podatci su prikupljeni iz protokolne knjige Hitnog neurološkog prijema Kliničkog bolničkog centra Split za razdoblja od...
ANALIZA RADA HITNOG NEUROLOŠKOG PRIJEMA U JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU
ANALIZA RADA HITNOG NEUROLOŠKOG PRIJEMA U JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU
Milan Vujčić
Cilj istraživanja: Analiza morbiditeta na hitnom neurološkom prijemu (HNP) KBC-a Split, utvrditi stupanj opterećenosti HNP-a, procijeniti opravdanost dolazaka na HNP, te utvrditi najučestalije dijagnoze na HNP-u.Materijal i metode: Retrospektivnim istraživanjem obuhvaćene su sve punoljetne osobe koje su od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine primljene u ambulantu hitnog neurološkog prijema KBC-a Split. Podatci prikupljeni iz protokola hitnog neurološkog prijema KBC-a Split za...
ANALIZA RIZIKA OD PRISTRANOSTI VEZANOG ZA PRIKRIVANJE RAZVRSTAVANJA U COCHRANE SUSTAVNIM PREGLEDIMA IZ DENTALNE MEDICINE
ANALIZA RIZIKA OD PRISTRANOSTI VEZANOG ZA PRIKRIVANJE RAZVRSTAVANJA U COCHRANE SUSTAVNIM PREGLEDIMA IZ DENTALNE MEDICINE
Ivana Propadalo
Cilj: Analizirati je li rizik od pristranosti (engl. risk of bias, RoB) prosudbi za prikrivanje razvrstavanja u Cochrane sustavnim pregledima (engl. Cochrane systematic review, CSR) u skladu s preporukama iz Cochraneovog priručnika za izradu sustavnih pregleda o intervencijama. Metode: Provedena je presječna retrospektivna analiza metodologije CSR-ova. Dva autora samostalno su pregledali skupinu naslova / sažetaka CSR-a i odabrali su CSR-ove koji analiziraju intervencije. Za svaku CSR...
ANALIZA UZROKA NEPLODNOSTI I POSTUPAKA LIJEČENJA MEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM U CENTRU ZA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU KBC-a SPLIT U 2016. GODINI
ANALIZA UZROKA NEPLODNOSTI I POSTUPAKA LIJEČENJA MEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM U CENTRU ZA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU KBC-a SPLIT U 2016. GODINI
Angela Renić
Cilj: Analizirati uzroke neplodnosti i uspješnost postupaka medicinski potpomognute oplodnje u Centru za medicinski potpomognutu oplodnju u Klinici za ženske bolesti i porode u KBC-u Split, u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine. Pacijenti i metode: U studiju su uključeni svi parovi koji su se liječili metodama medicinski potpomognute oplodnje u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine. Na temelju podataka dobivenih iz povijesti bolesti...
ANALIZA UČESTALOSTI GENA MMP-3 U POPULACIJI SPLITSKE REGIJE
ANALIZA UČESTALOSTI GENA MMP-3 U POPULACIJI SPLITSKE REGIJE
Katarina Bubnjar
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja je analizirati raspodjelu polimorfizma MMP-3 u uzorku opće populacije splitske regije. Ovi će rezultati biti osnova za daljnja istraživanja utjecaja polimorfizma gena MMP-3 na razvoj različitih bolesti, te za eventualna epidemiološka predviđanja i istraživanja pojavnosti bolesti. MATERIJALI I METODE: Ovo presječno istraživanje provedeno je na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Laboratoriju za kliničku i...
ANALIZA ČIMBENIKA RIZIKA U BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM SA ST-ELEVACIJOM I BEZ ST-ELEVACIJE
ANALIZA ČIMBENIKA RIZIKA U BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM SA ST-ELEVACIJOM I BEZ ST-ELEVACIJE
Stipe Kalac
Svrha istraživanja: Cilj ovog istraživanja jest analizirati čimbenike rizika u bolesnika sa STE-ACS i bolesnika s NSTE-ACS. Ispitanici i metode: U ovo presječno istraživanje je uključeno 37 ispitanika s akutnim koronarnim sindromom koji su liječeni u Klinici za kardiologiju Kliničkog bolničkog centra Split. Podatci o ispitanicima prikupljeni su iz anketnih upitnika. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine: 19 bolesnika u skupini STE-ACS te 18 bolesnika u skupini NSTE-ACS. ...
ANALYSIS OF GENDER AND RACE REPORTING IN RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS FOR HEART FAILURE
ANALYSIS OF GENDER AND RACE REPORTING IN RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS FOR HEART FAILURE
Kamaljeet Kaur Sandhu
Aim: The aim of this study is to determine the reporting of data on gender and ethnicity in RCTs of interventions for heart failure treatment in the major journals from the field of cardiology from 2017 to 2019. Methods: We analysed 344 RCTs published between January 2017 to December 2019 in top five cardiology journals. Full-length papers on heart failure were analysed for reporting on sex/gender and race/ethnicity considerations. We extracted the data for: journal name, year of...

Paginacija