Paginacija

Akutne respiratorne infekcije gornjeg dišnog sustava u svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine
Akutne respiratorne infekcije gornjeg dišnog sustava u svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine
Kristina Ramljak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je ovog istraživanja bio ispitati navike propisivanja antibiotika za akutne respiratorne infekcije gornjeg dišnog sustava kod liječnika obiteljske medicine i utvrditi ovisi li odluka o propisivanju o obilježjima pacijenata i liječnika. MATERIJALI I METODE: U istraživanje je uključeno 4373 pacijenata kojima je u periodu od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2016. godine upisana neka od dijagnoza akutnih respiratornih infekcija. Dijagnoze su označene...
Analiza neispravnosti u kakvoći serija lijekova na hrvatskom tržištu
Analiza neispravnosti u kakvoći serija lijekova na hrvatskom tržištu
Elizabeta Ozretić
Cilj istraživanja: U ovom radu pregledom dostupne literature napravljena je analiza prijava neispravnosti u kakvoći i povlačenja lijeka s hrvatskog tržišta u vremenskom razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2019. godine. Materijali i metode: Podaci o prijavama neispravnosti u kakvoći dobiveni su iz godišnjih Izvješća o izvršenju poslovnog plana HALMED-a, dok su detaljniji podaci dobiveni izravno iz baza podataka HALMED-a. Podaci o prijavama neispravnosti i povlačenjima lijekova...
Analiza prijava sumnji na nuspojave lijekova iz skupine inkretina i SGLT2 inhibitora u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2018. godine
Analiza prijava sumnji na nuspojave lijekova iz skupine inkretina i SGLT2 inhibitora u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2018. godine
Jeronim Matijević
Cilj istraživanja: U ovom istraživanju napravljena je analiza sumnji na nuspojave vezane uz lijekove is skupine GLP-1 agonista, DPP-4 inhibitora i SGLT2 inhibitora koje su zaprimljene u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2018. godine. Ispitanici i metode: Podatci o nuspojavama dobiveni su iz globalne baze podataka Svjetske zdravstvene organizacije - VigiBase. Od dobivenih podataka analizirano je sljedeće:...
Analiza spontano prijavljenih sumnji na nuspojave lijekova koji djeluju na srce i krvožilje
Analiza spontano prijavljenih sumnji na nuspojave lijekova koji djeluju na srce i krvožilje
Zvonimir Frane Hajder
Uvod: Kardiovaskularne bolesti danas su najčešći uzrok smrtnosti diljem svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija ulaže velike napore i novac kako bi se, kombinirano promjenom životnih navika i farmakoterapijom, smanjila smrtnost pacijenata i povećala kvaliteta života. Nuspojave na lijekove neizbježna su posljedica njihovog farmakološkog djelovanja. Metode: Provedena je analiza podataka spontano prijavljenih sumnji na nuspojave lijekova koji djeluju na srce i krvožilje (ATK...
Analysis of road traffic fatalities in Norway in 2017 with comparison to Croatia
Analysis of road traffic fatalities in Norway in 2017 with comparison to Croatia
Victoria Rodberg Daae
Objective: The main objective of this paper was to analyze the risk factors associated with fatal RTAs in Norway in 2017, and compare it with Croatia. Subjects and methods: This work was organized as a cross-sectional research. The analyzed data was supplied with the courtesy of the Norwegian Public Roads Administration and the Norwegian Cause of Death Registry. Necessary data from the Republic of Croatia was collected from the Ministry of Internal Affairs. Data was also collected from the...
Antimikrobna rezistencija na cijepljenjem preventabilne uzročnike bolesti od 2002. do 2016. u Republici Hrvatskoj
Antimikrobna rezistencija na cijepljenjem preventabilne uzročnike bolesti od 2002. do 2016. u Republici Hrvatskoj
Petra Ćaleta
CILJ ISTRAŽIVANJA: Rezistencija bakterija na antibiotike predstavlja jedan od vodećih problema današnje medicine. Cilj rada je analizirati rezistenciju u najvažnijih, cijepljenjem preventabilnih, bakterijskih uzročnika bolesti u Hrvatskoj u razdoblju od 2002. do 2016. godine. MATERIJALI I METODE: Podaci o rezistenciji kliničkih izolata pneumokoka i H.influenzae skupljaju se svake godine od 1.10 do 31. 12. Osjetljivost na antibiotike testirana je metodom disk-difuzije i određivanjem...
Antiproliferativno djelovanje prave i lažne jerihonske ruže na stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom
Antiproliferativno djelovanje prave i lažne jerihonske ruže na stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom
Helena Marić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati citotoksični učinak uzoraka dobivenih iz Anastatica hierochuntica i Selaginella lepidophyllana stanične linije humanih karcinoma vrata maternice (SiHa) i jajnika (SK-OV-3). Obje stanične linije tretirane su ekstraktima Anastatica hierochuntica dobivenim različitim metodama izolacije; autolizom i Clevenger destilacijom i ekstraktom Selaginella lepidophylla dobivenog Clevenger destilacijomu koncentracijama od 1 µg/mL, 5 µg/mL, 10 µg/mL, 50 µg/mL...
Assessment of adverse drug reaction reports
Assessment of adverse drug reaction reports
Ina Larsen Matić
Objectives: The aim of the present study was to compare adverse drug reaction reports of metformin and metformin in fixed combination in Croatia from 2007 to 2018. Materials and Methods: The data of adverse drug reaction reports received from 1 January 2007 to 31 December 2018 was analyzed in this retrospective study. Metformin reports were categorized into two main groups: single‐drug formulations and fixed‐dose combinations of drugs. The data of the year of the adverse drug reaction...
BILJNI EKSTRAKTI KAO INHIBITORI KOLINESTERAZA
BILJNI EKSTRAKTI KAO INHIBITORI KOLINESTERAZA
Petra Jurić
Cilj ovog rada je istražiti sposobnosti različitih ekstrakata i čistih spojeva koji dolaze kao sastavnice ekstrakata u inhibiciji dvaju enzima važnih u patogenezi Alzheimerove bolesti; acetilkolinesteraze (AChE) i butirilkolinesteraze (BChE). Predmet istraživanja su bili fenolni spojevi, prvenstveno flavonoidi. S ovim ciljem, pretražene su znanstvene baze podataka (ScienceDirect, Web of Science, PubMed, Google Scholar, PMC i PubChem). AChE i BChE imaju važnu ulogu u hidroliziranju...
BIOKOMPATIBILNOST MATERIJALA ZA PEČAĆENJE
BIOKOMPATIBILNOST MATERIJALA ZA PEČAĆENJE
Anita Buterin
Cilj: Glavni cilj ovog istraživanja bio je istražiti biokompatibilnost materijala za pečaćenje, odnosno ispitati njihov utjecaj na stanice bukalne sluznice. Materijali i metode: U ovom istraživanju sudjelovalo je 45 ispitanika, 27 djevojčica i 18 dječaka; u dobi od 7 do 16 godina (srednja dob 12,09 ± 2,20), koji su pristupili pregledu i pečaćenju zubi na Odjelu za dječju dentalnu medicinu Stomatološke poliklinike Split te Zavodu za dječju stomatologiju Stomatološkog fakulteta...
BIOLOŠKA TERAPIJA U LIJEČENJU PSORIJAZE
BIOLOŠKA TERAPIJA U LIJEČENJU PSORIJAZE
Mia Strikić
Cilj istraživanja: Praćenje kliničkih parametara u bolesnika sa psorijazom kod primjene biološke terapije. Ispitanici: U istraživanje je uključeno 70 bolesnika koji se liječe u dnevnoj bolnici Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split Rezultati: Prosječna dob bolesnika je 53,32 godine. Riječ je o višoj srednjoj životnoj dobi. Ukupno 9 od 70 oboljelih je promijenilo inicijalnu terapiju. Prosječna PASI vrijednost je najviša u bolesnika kojima je propisan lijek etanercept....
BIOTIN KAO MOGUĆI IZVOR INTERFERENCIJE U IMUNOKEMIJSKIM REAKCIJAMA
BIOTIN KAO MOGUĆI IZVOR INTERFERENCIJE U IMUNOKEMIJSKIM REAKCIJAMA
Marija Miškić
Cilj istraživanja: Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi uzrokuje li uzimanje biotina interferenciju u mjeri koja može utjecati na kliničku odluku. Specifični cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj na rezultate u periodu od tri sata nakon ingestije biotina te nakon kontinuiranog uzimanja biotina tijekom 7 dana. Materijali i metode: Ova studija provodila se na Zavodu za medicinsku laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Split i u njoj je sudjelovalo ukupno 7 zdravih...

Paginacija