Paginacija

BISFOSFONATIMA INDUCIRANA OSTEONEKROZA ČELJUSTI
BISFOSFONATIMA INDUCIRANA OSTEONEKROZA ČELJUSTI
Mia Piteša
Cilj: Cilj ovog istraživanja jest procjena znanja i stavova studenata Dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu o bisfosfonatnoj terapiji, njenim komplikacijama u usnoj šupljini, rizičnim čimbenicima i zahvatima koji utječu na pojavu osteonekroze čeljusti. Materijali i metode: U ovom radu provedeno je transverzalno istraživanje procjene znanja i stavova studenata treće, četvrte, pete i šeste godine studija Dentalne medicine. Upitnik koji je bio u potpunosti...
BLAGA I UMJERENA NEDONOŠENOST
BLAGA I UMJERENA NEDONOŠENOST
Marko Roki
Cilj istraživanja: Prikazati razlike između umjerene i blage nedonošenosti u perinatalnom ishodu jednoplodnih trudnoća. Ispitanici i metode: Podaci za dvogodišnje razdoblje (01.01.2015. - 31.12.2016.) prikupljeni su popisnom metodom iz pisanih rađaoničkih protokola Klinike za ženske bolesti i porođaje KBC-a Split. Uključeno je 357 rodilja s prijevremeno rođenom novorođenčadi u gestacijskoj dobi od navršenih 32 do 36+6/7 tjedana trudnoće u ispitivanom razdoblju. Ispitanicima...
BODOVNI SUSTAV PEDIJATRIJSKI INDEKS SMRTNOSTI U BOLESNIKA LIJEČENIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA DJECE
BODOVNI SUSTAV PEDIJATRIJSKI INDEKS SMRTNOSTI U BOLESNIKA LIJEČENIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA DJECE
Petra Šimac
CILJ: Cilj ovoga istraživanja bio je provjera pouzdanosti primjene sustava PIM2 u djece liječene u Jedinici intenzivnog liječenja na Klinici za pedijatriju KBC-a Splitu. METODE: Istraživanje obuhvaća djecu liječenu u JILD-u Kliničkog bolničkog centra Split, za koju su prikupljeni podatci potrebni za izračun sustavom PIM2. Podatci o bolesnicima liječenima u JILD-u prospektivnosu prikupljani u razdoblju od siječnja 2005. godine do prosinca 2011. godine. U istraživanje su...
BOLNIČKA SMRTNOST U BOLESNIKA S AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA PRIJE I NAKON UVOĐENJA PERKUTANE KORONARNE INTERVENCIJE U SPLITU
BOLNIČKA SMRTNOST U BOLESNIKA S AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA PRIJE I NAKON UVOĐENJA PERKUTANE KORONARNE INTERVENCIJE U SPLITU
Dino Mirić
Cilj rada je bio utvrditi bolnički mortalitet kod pacijenata s akutnim infarktom miokarda s obzirom na spol i lokalizaciju infarkta kroz 5 godina prije i 5 godina nakon uvođenja perkutane koronarne intervencije u Kliničkoj bolnici Split. Hospitalizirani bolesnici su podijeljeni u dvije skupine, prva obuhvaća pacijente s akutnim infarktom miokarda primljenih u bolnicu u razdoblju od 2000. do 2004. godine, a druga od 2005. do 2009. godine. Istraživanje uključuje ukupnu smrtnost i...
BOLNOST LASERSKE FOTOKOAGULACIJE MREŽNICE
BOLNOST LASERSKE FOTOKOAGULACIJE MREŽNICE
Lucija Beljan
Uvod: Panretinalna fotokoagulacija (PRP) učinkovita je i rasprostranjena metoda terapije u pacijenata s proliferativnom dijabetičkom retinopatiom (PDR). Međutim, ova terapija se pokazala bolnom u prethodnim istraživanjima. Dokumentirane su različite strategije kojima se pokušava povećati udobnost pacijenata laserskom fotokoagulacijom, ali većina ih ima potencijalne nedostatke. Retrobulbarna injekcija anestetika jednostavna je metoda kojim bi se mogla smanjiti bolnost PRP-a. ...
BeAM VRIJEDNOST U INZULIN NAIVNIH BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 2 LIJEČENIH S DVIJE VRSTE BAZALNIH INZULINA I NJEGOVO ZNAČENJE ZA INTENZIVIRANJE INZULINSKE TERAPIJE
BeAM VRIJEDNOST U INZULIN NAIVNIH BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 2 LIJEČENIH S DVIJE VRSTE BAZALNIH INZULINA I NJEGOVO ZNAČENJE ZA INTENZIVIRANJE INZULINSKE TERAPIJE
Sven Hodžić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li i kolika je promjena BeAM vrijednosti i prosječnih koncentracija glukoze u krvi ujutro natašte i navečer prije spavanja nakon korištenja bazalnog inzulina degludec, odnosno nakon korištenja bazalnog inzulina glargin U-300, odnosno utvrditi postoji li razlika između ova dva inzulina u učinku nanavedene parametre. Ispitanici i metode: Provedena je ukrižena studija koja je uključivala 22 ispitanika (7 žena i 15...
Bezreceptni lijekovi izvan ljekarne
Bezreceptni lijekovi izvan ljekarne
Marija Pelaić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je napraviti regulatorni pregled izdavanja bezreceptnih lijekova izvan ljekarni u zemljama Europske unije i Ujedinjenoj Kraljevini. Materijal i metode: Sastavljen je pregled regulatornih sustava bezreceptnih lijekova u europskim zemljama, s naglaskom na dostupnost bezreceptnih lijekova izvan ljekarni. Pregledani su regulatorni zahtjevi 24 zemlje EU i Ujedinjene Kraljevine i napravljena je usporedba regulatornih sustava zemalja obuhvaćenih...
Boje za kosu
Boje za kosu
Nada Sfarčić
Cilj ovog diplomskog rada je proučavanje utjecaja dugotrajnog korištenja trajnih boja za kosu na pojavnost karcinoma dojke kod korisnika, te na općenitu karcinogenost najčešćih sastojaka u formulacijama trajnih boja za kosu. Opisan je sastav i mehanizam komponenti boja za kosu, nastanak boje na kosi te metabolizam i toksičnost najupotrebljavanih sastojaka. Opisani su mehanizmi karcinogenosti p-fenilendiamina, najistraživanijeg sastojka, kao i učinak njegovih metabolita na apoptozu i...
Brzina zadovoljenja energetskih potreba u ozbiljno opečenih bolesnika u odnosu na morbiditet i mortalitet liječenih na Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split u razdoblju od 2015. do 2020.
Brzina zadovoljenja energetskih potreba u ozbiljno opečenih bolesnika u odnosu na morbiditet i mortalitet liječenih na Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split u razdoblju od 2015. do 2020.
Hana Đogaš
Ciljevi: Cilj ove studije je bio utvrditi da li adekvatan kalorijski unos i ranija enteralna prehrana imaju utjecaj na ishod liječenja i broj komplikacija te da li čimbenici rizika, postotak opečene površine i broj komplikacija imaju utjecaj na ishod i duljinu hospitalizacije u JIL-u Ispitanici i postupci: Istraživanje je provedeno retrospektivno u JIL-u KBC-a Split u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2020. pregledom dokumentacije te je od 65 liječenih bolesnika u...
CELULITISI LIJEČENI NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC-a SPLIT U RAZDOBLJU 2015. - 2016. GODINE
CELULITISI LIJEČENI NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC-a SPLIT U RAZDOBLJU 2015. - 2016. GODINE
Ana Brnas
Ciljevi: Cilj ovog rada je bio istražiti glavne predispozicijske čimbenike bolesnika s celulitisom, istražiti koji su laboratorijski nalazi i slikovne metode najkorisniji za dijagnosticiranje celulitisa, koliko često se javljaju komplikacije u bolesnika s celulitisom te koje regije celulitis najčešće zahvaća. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 125 pacijenata s dijagnozom celulitisa koji su liječeni na Klinici za infektivne bolesti kliničkog bolničkog centra Split...
CHAILLETOVE  MEĐUNARODNE KRIVULJE ZRELOSTI ZA ODREĐIVANJE DENTALNE DOBI U DJECE LIJEČENE NA ODJELU ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU KBC-a SPLIT
CHAILLETOVE MEĐUNARODNE KRIVULJE ZRELOSTI ZA ODREĐIVANJE DENTALNE DOBI U DJECE LIJEČENE NA ODJELU ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU KBC-a SPLIT
Jelena Bačić
Cilj: Potreba za određivanjem dentalne dobi javlja se u mnogim kliničkim i znanstvenim disciplinama.Svrha ovog istraživanja bila je provjeriti točnost i mogućnost primjene Chailletovih međunarodnih krivulja za određivanje dentalne dobi u djece liječene na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju KBC Split u dobi od 6 do 15 godina. Materijali i metode: Korišten je uzorak panoramskih snimaka (OPT) pohranjenih na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split....
CHARACTERISTICS AND BIOMARKERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE TO INDICATE NECESSITY OF VENTILATORY SUPPORT
CHARACTERISTICS AND BIOMARKERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE TO INDICATE NECESSITY OF VENTILATORY SUPPORT
Erik Pinochet
Aim: The aim of this study was to try to identify differences between the characteristics and biomarkers in patients with HF. Furthermore, to explore if these differences could be used as an early indication as to whom an early application of ventilatory support would benefit the most. Methods: We did a retrospective study analyzing characteristics and biomarkers in patients with a primary diagnosis of heart failure, that were admitted to the hospitals in Firule and Križine in Split,...

Paginacija