Paginacija

CHARACTERISTICS OF GENE EDITING CLINICAL TRIALS FROM PUBLIC TRIAL REGISTRIES
CHARACTERISTICS OF GENE EDITING CLINICAL TRIALS FROM PUBLIC TRIAL REGISTRIES
Michael Zlatin
Objectives: To analyze technological and ethical aspects of studies involving modern gene editing therapies registered in public trial registries: genetic diseases targeted for gene therapy; technologies used (CRISPR, ZFN, TALEN, viral vectors); status; if modern methods for off target and on target mutations were used as part of safety assessment: transparency of the trials, based on availability of publications, results posted to registry, IPD sharing and completeness of data. ...
CIJEPLJENJE BCG CJEPIVOM U HRVATSKOJ I SVIJETU
CIJEPLJENJE BCG CJEPIVOM U HRVATSKOJ I SVIJETU
Maja Mikas
Cilj istraživanja: Preglednom studijom istražiti pojavnost tuberkuloze u Hrvatskoj, analizirati sheme BCG-cijepljenja u europskoj regiji SZO-a te razmotriti zadovoljavamo li preporuke SZO-a vezane za ukidanje univerzalnog cijepljenja BCG-cjepivom. Materijali i metode: U radu su korišteni podatci Registra za tuberkulozu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Registra nuspojava cjepiva Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te godišnja izdanja World Health Organization: Global Tuberculosis...
CIRKADIJANI RITAM I SPAVANJE U STUDENATA MEDICINE
CIRKADIJANI RITAM I SPAVANJE U STUDENATA MEDICINE
Ana Brkan
Cilj: Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti ciklus budnost-spavanje u studenata i studentica Medicinskog fakulteta u Splitu pomoću upitnika „Jeste li jutarnji ili večernji tip“, promjene cirkadijanog ritma tijekom šest godina studija, te njihov utjecaj na akademski uspjeh studenata. Materijali i metode: Provedeno je presječno istraživanje u koje su uključeni studenti i studentice svih šest godina studija Medicinskog fakulteta u Splitu u akademskoj godini 2011/2012. Studenti...
CISTE PINEALNE ŽLIJEZDE
CISTE PINEALNE ŽLIJEZDE
Matea Ćurković
Cilj istraživanja: Utvrditi najčešće simptome i dijagnoze kojima se prezentiraju djeca i adolescenti dijagnosticirani s cistom pinealne žlijezde, promotriti raspodjelu veličina cisti, koliko je pregleda potrebno napraviti da bi se ona dijagnosticirala, koliko terapije primaju pacijenti s tom dijagnozom te je li moguće pronaći sličnosti u psihičkom profilu pacijenata. Ispitanici i postupci: Istraživanje je provedeno na uzorku od 79 pacijenata dijagnosticiranih s cistom...
CITO-PATOLOŠKA KORELACIJA MALIGNIH TUMORA ŠTITNJAČE
CITO-PATOLOŠKA KORELACIJA MALIGNIH TUMORA ŠTITNJAČE
Karmelo Lovrić
Cilj istraživanja: Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi pouzdanost citološke dijagnoze prema Bethesda kategorijama i patohistološke dijagnoze u malignim tumorima štitnjače Materijali i metode: Studija je strukturirana kao retrospektivno istraživanje. Istraživanje je provedeno na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split. U istraživanje je uključen 121 pacijent koji je operiran u KBC-u Split te mu je dijagnosticiran karcinom u razdoblju od...
CITOMORFOLOŠKE ABNORMALNOSTI PLOČASTOG EPITELA I HPV VISOKOG RIZIKA U OBRISCIMA GRLIĆA MATERNICE OBRAĐENIM METODOM TEKUĆINSKE CITOLOGIJE (LBC)
CITOMORFOLOŠKE ABNORMALNOSTI PLOČASTOG EPITELA I HPV VISOKOG RIZIKA U OBRISCIMA GRLIĆA MATERNICE OBRAĐENIM METODOM TEKUĆINSKE CITOLOGIJE (LBC)
Marija Jaramaz
Cilj istraživanja: Odrediti udio pojedinih citoloških dijagnoza nakon morfološke analize uzoraka grlića maternice uzetih metodom tekućinske citologije (LBC), odrediti udio uzoraka koji su molekularnom analizom pozitivni na HPV visokog rizika te utvrditi valjanost citološke analize i citomorfoloških promjena vezanih uz HPV infekciju u odnosu na HPV tipizaciju. Ispitanici i metode: Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je 330 ispitanica čiji su uzorci nakon citomorfološke analize...
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK RAZLIČITIH DUHANSKIH PROIZVODA NA STANICAMA BUKALNE SLUZNICE
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK RAZLIČITIH DUHANSKIH PROIZVODA NA STANICAMA BUKALNE SLUZNICE
Vinka Stazić
Cilj istraživanja: Mikronukleus test u bukalnim epitelnim stanicama je jednostavna metoda za dijagnosticiranje genetskih oštećenja toksičnih tvari. Cilj ove in vivo studije bio je procijeniti citotoksični i genotoksični učinak pušenja koristeći mikronukleus test. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno na 160 ispitanika, 40 nepušača te 120 pušača. Pušači su bili podijeljeni u tri podjednake skupine ovisno o korištenom proizvodu (cigarete, električne cigarete, IQOS)....
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK SUVREMENIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA NA STANICAMA BUKALNE SLUZNICE
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK SUVREMENIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA NA STANICAMA BUKALNE SLUZNICE
Klara Ugrin
Cilj istraživanja: Procijeniti mogući genotoksični i citotoksični učinak dentalnih kompozita promatrajući učestalost mikronukleusa i drugih morfoloških promjena jezgre u oljuštenim bukalnim stanicama. Materijali i metode: Brisevi su uzeti s bukalne mukoze 115 zdravih ispitanika. Svi sudionici su imali ili zdravu denticiju ili isključivo kompozitne ispune. Genotoksičnost i citotoksičnost je procijenjena mikronukleus testom. Rezultati: Rezultati nisu pokazali nikakvu značajnu...
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK ZUBNIH PASTA S FLUOROM I BEZ FLUORA NA STANICAMA BUKALNE SLUZNICE
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK ZUBNIH PASTA S FLUOROM I BEZ FLUORA NA STANICAMA BUKALNE SLUZNICE
Tanja Gović
Cilj istraživanja: Paste za zube sadrže mnoge potencijalno štetne sastojke, uključujući neke koje mogu dovesti do ozbiljnih dugoročnih zdravstvenih problema. Svakodnevna upotreba proizvoda za oralnu zdravstvenu zaštitu je velika što naglašava potrebu da zdravstveni djelatnici i potrošači budu informirani o potencijalnim prednostima i rizicima povezanim s tim proizvodima. Ovo istraživanje bilo je usmjereno na procjenu mogućih DNK oštećenja u oralnim epitelnim stanicama kod...
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE HLAPLJIVIH IZOLATA IZ BILJAKA PORODICE LUKOVA (ALLIUM SPP.) DOBIVENIH RAZGRADNJOM POTPOMOGNUTOM MIKROVALOVIMA
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE HLAPLJIVIH IZOLATA IZ BILJAKA PORODICE LUKOVA (ALLIUM SPP.) DOBIVENIH RAZGRADNJOM POTPOMOGNUTOM MIKROVALOVIMA
Petra Kljenak
Cilj istraživanja je bio ispitati citotoksični učinak hlapljivih izolata iz biljaka porodice Allium spp. na stanične linije humanih karcinoma pluća (A549) i dojke (MDA-MB-231). Korišteni su mikrovalni destilat i mikrovalni ekstrakt iz Allium porrum te Clevenger hidrodestilat iz Allium ursinum. Obje stanične linije tretirane su koncentracijama od 1 µg/mL, 5 µg/mL, 10 µg/mL, 50 µg/mL i 100 µg/mL. Citotoksičnost se određivala nakon 4, 24, 48 i 72h. Postotak vijabilnih stanica ...
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE HLAPLJIVIH IZOLATA ODABRANIH BILJAKA IZ RODA BRASSICA SPP. DOBIVENIH RAZGRADNJOM POTPOMOGNUTOM MIKROVALOVIMA
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE HLAPLJIVIH IZOLATA ODABRANIH BILJAKA IZ RODA BRASSICA SPP. DOBIVENIH RAZGRADNJOM POTPOMOGNUTOM MIKROVALOVIMA
Vedrana Papac
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja ispitati potencijalno citotoksično djelovanje ekstrakata izoliranih iz biljaka iz roda Brassica na humane karcinomske stanice mokraćnog mjehura (T24) i karcinomske stanice raka pluća (A549). Pretpostavka je da će se nakon izlaganja karcinomskih stanica biljnim ekstraktima njihov broj smanjiti u odnosu na kontrolnu skupinu. Materijali i metode: Ispitivanje citotoksičnosti na staničnim linijama karcinoma mokraćnog mjehura rađeno je MTT...
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE HLAPLJIVIH SPOJEVA IZOLIRANIH IZ SJEMENA LUNARIA ANNUA NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH KARCINOMA MJERENO MTT METODOM
CITOTOKSIČNO DJELOVANJE HLAPLJIVIH SPOJEVA IZOLIRANIH IZ SJEMENA LUNARIA ANNUA NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH KARCINOMA MJERENO MTT METODOM
Darija Sučević
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati potencijalno citotoksično djelovanje hlapljivih spojeva izoliranih iz sjemena biljne vrste Lunaria annua na humane karcinomske stanice dojke (MDA-MB-231) te pluća (A549). Pretpostavka je da će se broj karcinomskih stanica, nakon izlaganja hlapljivim spojevima, smanjiti u odnosu na kontrolnu skupinu. Materijali i metode: Citotoksičnost se ispitivala MTT metodom kojom se određuje postotak metabolički aktivnih stanica...

Paginacija