Paginacija

DENTALNE TRAUME U DJECE NA PODRUČJU GRADA SPLITA U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2021. GODINE
DENTALNE TRAUME U DJECE NA PODRUČJU GRADA SPLITA U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2021. GODINE
Antonia Milas
Ciljevi: Djeca su ugrožena skupina s obzirom na nastanak dentalnih trauma. Drugi najčešći razlog dolaska djeteta u ordinaciju dentalne medicine upravu su traume zuba. Svrha ovoga istraživanja bila je prikazati vrstu i distribuciju dentalnih trauma prema različitim parametrima kod djece. Materijali i metode: Ovo istraživanje obuhvatilo je 179 djece koja su se za pomoć obratila specijalistima pedodoncije u specijalističkoj ustanovi u gradu Splitu u razdoblju od 2016. do 2021. godine....
DEPRESIJA I BOLESTI OVISNOSTI
DEPRESIJA I BOLESTI OVISNOSTI
Ivana Mešin
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postoje li razlike između skupine bolesnika koji boluju od depresije i bolesti ovisnosti te skupine koja uz depresiju i bolest ovisnosti ima i druge psihijatrijske komorbiditete. Materijali i metode: Retrospektivno je analizirana medicinska dokumentacija pacijenata oboljelih od depresije i bolesti ovisnosti koji su liječeni na Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split od 1. siječnja 2018. do 1. siječnja 2020....
DEPRESIJA U ADOLESCENATA I KOMORBIDITET
DEPRESIJA U ADOLESCENATA I KOMORBIDITET
Nikola Vujnović
Cilj ovog istraživanja je utvrditi specifičnosti depresije u ranoj, srednjoj i kasnoj adolescenciji, učestalost depresije po dobi adolescenata te raspodjelu depresije po spolu. Također je cilj prikazati komorbiditetna stanja koja su najčešća u adolescenciji, analizirati njihovu pojavnost s obzirom na tri faze adolescencije. U istraživanje su uključeni adolescenti s dijagnozom depresije koji su posjećivali ambulantu za dječju i adolescentnu psihijatriju. Podaci potrebni za...
DEPRESIJA U KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA
DEPRESIJA U KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA
Dušica Tasovac
CILJ ISTRAŽIVANJA: Dokazati povezanost depresije i kardiološke bolesti, što je ispitano usporedbom depresije u njih i u bolesnika iz iste bolnice koji imaju neku drugu (gastroenterološku) bolest. USTROJ ISTRAŽIVANJA: Studija je organizirana kao opažajno-presječna studija s kontrolom. Studija je sačinjavala dvije skupine: ispitivanu skupinu, čiji ispitanici imaju pozitivnu kardiološku anamnezu te kontrolnu skupinu. Kontrolnu skupinu predstavljali su gastroenterološki bolesnici koji...
DEPRESIJA U ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
DEPRESIJA U ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
Danica Antunović
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost depresije u bolesnica s karcinomom dojke te utvrditi postoje li razlike u učestalosti depresije među bolesnicama koje su na kemoterapiji i bolesnica koje su na praćenju po završetku aktivne terapije. Materijali i metode: Presječnim istraživanjem obuhvaćeno je 57 ispitanica koje su podijeljene u dvije skupine s obzirom na status terapije. Prva skupina bolesnica bile su bolesnice na adjuvantnoj kemoterapiji dok je druga...
DEPRESIJA, ANKSIOZNOST I STRES U OSOBA SA SUHOĆOM USNE ŠUPLJINE I SINDROMOM PEKUĆIH USTA
DEPRESIJA, ANKSIOZNOST I STRES U OSOBA SA SUHOĆOM USNE ŠUPLJINE I SINDROMOM PEKUĆIH USTA
Mia Nikolov
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti razinu depresije, anksioznosti i stresa u pacijenata sa kserostomijom te pacijenata sa SPU međusobno te u odnosu na kontrolnu skupinu. Materijali i metode: Studija je provedena na 60 ispitanika različite dobi i spola od kojih; 20 s dijagnosticiranom kserostomijom, 20 sa SPU te 20 ispitanika bez subjektivnih simptoma suhoće i pečenja te bez patoloških promjena na oralnoj sluznici. Svi ispitanici ispunili su DASS upitnik,...
DEPRESIVNOST U OBOLJELIH OD MEDULARNOG KARCINOMA ŠTITNJAČE
DEPRESIVNOST U OBOLJELIH OD MEDULARNOG KARCINOMA ŠTITNJAČE
Ivana Kristina Delić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi postojanje i povezanost depresivnosti s medularnim karcinomom štitnjače. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno na Klinici za nuklearnu medicinu i Klinici za endokrinologiju KBC-a Split. Uključivalo je one bolesnike koji su bili hospitalizirani pod dijagnozom medularnog karcinoma štitnjače u razdoblju od 14 godina (2000. - 2014.). Podatci su retrospektivno prikupljeni iz kartoteke povijesti, među ispitanicima je...
DIFFERENCE IN PERINATAL OUTCOME OF PREGNANCIES WITH LATE PRETERM BIRTH AND EARLY TERM BIRTH
DIFFERENCE IN PERINATAL OUTCOME OF PREGNANCIES WITH LATE PRETERM BIRTH AND EARLY TERM BIRTH
Pauline Malaika Bothner
Objectives: The aim of our study was to analyze if there is a difference in perinatal outcome between pregnancies with Late Preterm Birth and those with Early Term Birth. Materials and Methods: Our study was conducted in the Department of Obstetrics and Gynecology of the University Hospital Split (KBC Split) of the University of Split, School of Medicine; Observed variables were age of mother in years, parity of mother, pregnancy duration in completed weeks, weight of neonate in grams,...
DIJAGNOSTIČKA VRIJEDNOST ODREĐIVANJA BROJA LEUKOCITA I CRP-a U FEBRILNE DOJENČADI MLAĐE OD 90 DANA
DIJAGNOSTIČKA VRIJEDNOST ODREĐIVANJA BROJA LEUKOCITA I CRP-a U FEBRILNE DOJENČADI MLAĐE OD 90 DANA
Matea Vujević
Cilj istraživanja: Usporediti učinkovitost i dijagnostičku vrijednost različitih biomarkera i demografskih pokazatelja u ranoj dijagnostici ozbiljne bakterijske infekcije (OBI) dojenčadi do 90 dana starosti. Izgraditi klinički model pomoću kojeg se može učinkovitije nego pojedinačnim biomarkerima dijagnosticirati OBI. Materijal i metode: Ispitanici su bila dojenčad mlađa od 90 dana s vrućicom nepoznatog uzroka koja su hospitalizirana od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015....
DISKORDANTNI RAST BLIZANACA I UČESTALOST PRIJEVREMENOG POROĐAJA
DISKORDANTNI RAST BLIZANACA I UČESTALOST PRIJEVREMENOG POROĐAJA
Lara Lalić
Cilj istraživanja: Odrediti je li pojava diskordantnog rasta blizanaca utječe na incidenciju prijevremenog porođaja (porođaj prije navršenog 37. gestacijskog tjedna). Ispitanice: U istraživanje su uključene rodilje koje su rodile blizance u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2015. godine. Rezultati: Prosječna dob trudnica koje su rodile blizance diskordantnog rasta bila je 31,4 ±5,6 godina, a kod trudnica koje su imale blizanačku trudnoću urednog rasta prosječna dob...
DISKROMATOPSIJE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
DISKROMATOPSIJE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Iva Barać
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati razinu zastupljenosti najčešćih klornih poremećaja: protanomalije u odnosu na deuteranomaliju na području Splitsko-dalmatinske županije i obratiti pozornost šire javnosti na važnost pravovremene detekcije poremećaja kolornog vida. ISPITANICI I METODE: Ispitivanja su vršena u KBC-u Split i DZ-a željezničara u Splitu te terenski po ambulantama opće prakse. Vremenski period ispitivanja kolornih anomalija je obavljen od 2007.-2017. godine te je ovaj...
DISTINCT GD3 EXPRESSION IN BREAST CANCER SUBPOPULATIONS AFTER NOVEL THIENO[2,3-B]PYRIDINE DERIVATIVE TREATMENT
DISTINCT GD3 EXPRESSION IN BREAST CANCER SUBPOPULATIONS AFTER NOVEL THIENO[2,3-B]PYRIDINE DERIVATIVE TREATMENT
Matthias Lange
Objectives: The goal of this study was to determine GD3 expression after treatment with the novel thieno[2,3-b]pyridine derivative, by focusing on CD44+/CD24- CSCs, CD44- epithelial cells, as well as CD44+/ CD24+ hybrid cells. Methods: The MDA-MB-231 cell line was treated with 3-amino-N-(3-chloro-2- methylphenyl)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydrothieno[2,3-b]quinoline-2-carboxamide (compound 1). Cells were plated onto six-well plates and treated with 2 M compound 1 for 48 h. Following this, cells...

Paginacija