Paginacija

ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA ATREZIJE JEDNJAKA U NOVOROĐENČADI OPERIRANE U ODJELU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 1991. – 2014. GODINE
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA ATREZIJE JEDNJAKA U NOVOROĐENČADI OPERIRANE U ODJELU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 1991. – 2014. GODINE
Ivan Konstantinović
Cilj istraživanja: Atrezija jednjaka je anomalija koja hitnoćom, egzaktnim radom, osjetljivim postoperativnim vođenjem i potrebom za dugotrajnim tretmanom i kontrolama, odskače od ostalih anomalija. Uz ovu anomaliju često postoje pridružene anomalije, osobito anomalije srca. Klinički pregled i radiološka dijagnostika osnova su donošenja ispravne dijagnoze. Rano prepoznavanje ove anomalije od izuzetnog je značaja prvenstveno zbog činjenice da je ovo po život ugrožavajuća...
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA BOLESNIKA S TRAUMOM PRSNOG KOŠA HOSPITALIZIRANIH U ODJELU ZA TORAKALNU KIRURGIJU KBC-a SPLIT U 2019. GODINI
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA BOLESNIKA S TRAUMOM PRSNOG KOŠA HOSPITALIZIRANIH U ODJELU ZA TORAKALNU KIRURGIJU KBC-a SPLIT U 2019. GODINI
Josip-Ivan Čondić-Begov
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je usporediti epidemiološke, demografske i kliničke karakteristike, ishode liječenja te utvrditi potrebu za hospitalizacijom u bolesnika liječenih zbog prijeloma rebara. Ispitanici i metode: Ispitanici su svi bolesnici liječeni zbog prijeloma rebara u Odjelu za torakalnu kirurgiju u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. Za potrebe ovog istraživanja bolesnicima su analizirani sljedeći parametri: dob, spol, broj slomljenih...
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA HIDRONEFROZE U ZAVODU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 1990. DO 2014. GODINE
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA HIDRONEFROZE U ZAVODU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 1990. DO 2014. GODINE
Tomislava Jukić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je odrediti demografske i kliničke karakteristike u djece operirane zbog hidronefroze u Zavodu za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split u razdoblju od prosinca 1990. do prosinca 2014. godine. Ispitanici i metode: Retrospektivno su pregledane povijesti bolesti 228 djece, u kojih je proveden bilo kakav oblik liječenja hidronefroze (implantacija „double J“ proteze, pijeloplastika po metodi Hynes – Anderson ili nefrektomija) u...
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA LJEVKASTIH PRSIJU METODOM PO NUSSU U KLINICI ZA DJEČJU KIRURGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA LJEVKASTIH PRSIJU METODOM PO NUSSU U KLINICI ZA DJEČJU KIRURGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT
Ivan Mustapić
Cilj istraživanja: Pristup liječenju ljevkastih prsiju može biti konzervativan ili kirurški. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi čimbenike koji utječu na ishod liječenja te same ishode liječenja ljevkastih prsiju minimalno invazivnom metodom po Nuss-u. Ispitanici i metode: Od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, 30 bolesnika uključeni su u ovu studiju. Retrospektivno su prikupljeni demografski podaci bolesnika (dob, spol, tjelesna visina, tjelesna masa, BMI, CT...
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA PREPONSKE KILE U ZAVODU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 1990. DO 2014. GODINE
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA PREPONSKE KILE U ZAVODU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 1990. DO 2014. GODINE
Marijana Rikalo
Cilj istraživanja: Zbog velike učestalosti, preponska kila vjerojatno je jedna od prvih ikada uočenih patoloških promjena. Riječ je o protruziji sadržaja trbušne šupljine kroz preponski kanal, a uzrokovana je raznim čimbenicima. Incidencija nastanka preponske kile različito se procjenjuje. Uglavnom se u izvješćima susreće procjena učestalosti u djece od 0,8% - 4,4% (1). Cilj je ovog istraživanja odrediti epidemiološke, demografske i kliničke karakteristike djece operirane...
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA TRAUME PARENHIMNIH ORGANA TRBUHA U ODJELU ZA DJEČJU KIRURGIJU OD 2000. – 2013. GODINE
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA TRAUME PARENHIMNIH ORGANA TRBUHA U ODJELU ZA DJEČJU KIRURGIJU OD 2000. – 2013. GODINE
Petra Smoje
Cilj istraživanja. Istražiti utjecaj etiologije, vrste ozljede, stanja svijesti, “zlatnog sata“ i AIS i ISS vrijednosti na odabir metode liječenja i preživljenje. Ispitanici i metode. Bolesnici koji su imali traumatsku ozljedu parenhimnih organa trbuha u razdoblju od 1. siječnja, 2000. do 31. prosinca, 2012. godine. Istražili smo udio bolesnika koji su liječeni operacijski i konzervativno. Zatim smo u obje skupine raščlanili bolesnike na hemodinamski stabilne i nestabilne pri...
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA TUMORA JAJNIKA U DJEČJOJ DOBI U KLINICI ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 2002. DO 2018. GODINE
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA TUMORA JAJNIKA U DJEČJOJ DOBI U KLINICI ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-a SPLIT OD 2002. DO 2018. GODINE
Doroteja Jukić
Cilj istraživanja: Patologija jajnika u dječjoj dobi je česta, ali i raznolika. Kliničke manifestacije tumora jajnika su nespecifične što stvara diferencijalno dijagnostičke tegobe pri razlikovanju tumora od drugih patoloških stanja koji se manifestiraju sličnim simptomima. Cilj ovog istraživanja je odrediti epidemiološke, demografske i kliničke karakteristike bolesnica operiranih u Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Split zbog tumora jajnika, te ih usporediti s ostalim...
ČIMBENICI PREKIDA LIJEČENJA MULTIPLE SKLEROZE INTERFERONOM BETA
ČIMBENICI PREKIDA LIJEČENJA MULTIPLE SKLEROZE INTERFERONOM BETA
Marijana Radić
Cilj istraživanja: Cilj rada bio je definirati uzroke prekida liječenja multiple skleroze beta-interferonom, utvrditi koliki udio oboljelih vlastitom odlukom prekida liječenje beta-interferonom, te definirati parametre koji utječu na prekid liječenja. Ispitanici i postupci: Ovo presječno istraživanje provedeno je u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split. U istraživanje je uključeno 85 ispitanika oboljelih od multiple skleroze koji su liječeni beta-interferonom...
ČIMBENICI RIZIKA PONOVNE POJAVNOSTI KRONIČNOG SUBDURALNOG HEMATOMA
ČIMBENICI RIZIKA PONOVNE POJAVNOSTI KRONIČNOG SUBDURALNOG HEMATOMA
Anton Kordić
Cilj istraživanja: Cilj naše studije je proučiti trenutne promjene u čimbenicima rizika za ponovnu pojavnost KSDH-a s posebnim osvrtom na: epidemiološke podatke, korištenje antikoagulacijske i antiagregacijske terapije, CT nalaze, anamnestičke podatke. Ispitanici i metode: Provedeno je retrospektivno istraživanje za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2014. godine. Istraživanje je obuhvatilo 131 bolesnika hospitaliziranog zbog kroničnog subduralnog hematoma,...
ČIMBENICI RIZIKA ZA ALKOHOLIZAM
ČIMBENICI RIZIKA ZA ALKOHOLIZAM
Ana Buljan
CILJ ISTRAŽIVANJA: Definirati čimbenike rizika za nastanak alkoholizma u pacijenata liječenih u KBC-u Split registrirajući razlike između skupina ispitanika alkoholičara i nealkoholičara. USTROJ ISTRAŽIVANJA: Provedeno je istraživanje parova. MJESTO ISTRAŽIVANJA: Istraživanje je provedeno u Klinici za unutarnje bolesti KBC- Split. SUDIONICI: U istraživanje je bilo uključeno 200 ispitanika od kojih je bilo 176 muškaraca i 24 žene, u dobi od 32 do 81 godine....
ČIMBENICI RIZIKA ZA NASTANAK UPALE PLUĆA U HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA INFICIRANIH
VIRUSOM INFLUENCE H1N1 U 2009. / 2010. GODINI U KBC-u SPLIT
ČIMBENICI RIZIKA ZA NASTANAK UPALE PLUĆA U HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA INFICIRANIH VIRUSOM INFLUENCE H1N1 U 2009. / 2010. GODINI U KBC-u SPLIT
Ivana Marić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj rada je bio otkriti postojanje rizičnih čimbenika za nastanak upale pluća kod inficiranih virusom H1N1. Pretpostavka je bila da će bolesti koje primarno zahvaćaju respiratorni sustav (astma, bronhitis, druge plućne bolesti) predstavljati jedan od rizičnih čimbenika. Također smo smatrali da će i dijabetes, starija životna dob, mlađa životna dob, trudnoća, kardiovaskularne bolesti kao i imunokompromitirana stanja pogodovati razvoju upale pluća. USTROJ...
Čimbenici ishoda liječenja pneumotoraksa u dječjoj dobi u Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Split
Čimbenici ishoda liječenja pneumotoraksa u dječjoj dobi u Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Split
Ružica Gudelj
Cilj istraživanja: Pristup liječenju pneumotoraksa može biti konzervativan ili kirurški. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti kliničke znakove i ishode liječenja djece liječene od pneumotoraksa u KBC–u Split. Ispitanici i metode: Od 1. siječnja 2009. do 1. lipnja 2019. godine, 40 bolesnika u dobi do 18 godina uključeni su u ovu studiju. Bolesnici su podijeljeni u dvije skupine, non–VATS i VATS prema izabranoj metodi liječenja. Skupine smo usporedili obzirom na demografske...

Paginacija