master's thesis
POVEZANOST ANTIKARDIOLIPINSKIH PROTUTIJELA SA STUPNJEM PROMJENA KRVOŽILJA SRCA PROCIJENJENIH POMOĆU KORONAROGRAFIJE

Ivan Pletikosić (2013)
University of Split
School of Medicine