diplomski rad
POVEZANOST ANTIKARDIOLIPINSKIH PROTUTIJELA SA STUPNJEM PROMJENA KRVOŽILJA SRCA PROCIJENJENIH POMOĆU KORONAROGRAFIJE

Ivan Pletikosić (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet