diplomski rad
STILOVI EMOCIONALNE KOMPETENCIJE I STILOVI SUOČAVANJA SA STRESOM PRIJE I POSLIJE KRATKE DINAMSKE GRUPNE PSIHOTERAPIJE KOD BOLESNICA S POREMEĆAJEM LIČNOSTI

Sara Šošić (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet