diplomski rad
ČIMBENICI ISHODA LIJEČENJA TRAUME PARENHIMNIH ORGANA TRBUHA U ODJELU ZA DJEČJU KIRURGIJU OD 2000. – 2013. GODINE
POVIJESNA PRESJEČNA STUDIJA

Petra Smoje (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet