diplomski rad
IZRAŽAJ PROUPALNIH CITOKINA U TKIVU ADENOKARCINOMA BUBREGA U USPOREDBI SA ZDRAVIM BUBREŽNIM TKIVOM
PRESJEČNA STUDIJA

Martina Koprčina (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet