diplomski rad
SMRTNOST OD POJEDINAČNIH UZROKA SMRTI NA PODRUČJIMA PRIOBALJA, OTOKA I ZAGORE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 2001. DO 2010. GODINE

Ljubica Stanišić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet