diplomski rad
HUMORALNA IMUNOST U OSOBA OBOLJELIH OD ORALNOG LIHEN RUBERA

Matea Ćurčija (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Oralna medicina i parodontologija