diplomski rad
ZASTUPLJENOST MOBILNIH PROTETSKIH NADOMJESTAKA U ODNOSU NA FIKSNE PROTETSKE NADOMJESTKE

Vladimir Ledenko (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet