diplomski rad
FAZNI KUT
PREDIKTOR RIZIKA U KOLOREKTALNOJ KIRURGIJI

Marija Rafaela Plosnić (2018)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Kirurgija