Paginacija


KLINIČKA I LABORATORIJSKA OBILJEŽJA INTERSTICIJSKIH UPALA PLUĆA LIJEČENIH NA KLINICI ZA INFEKTOLOGIJU KBC-a SPLIT 2014. I 2015. GODINE
KLINIČKA I LABORATORIJSKA OBILJEŽJA INTERSTICIJSKIH UPALA PLUĆA LIJEČENIH NA KLINICI ZA INFEKTOLOGIJU KBC-a SPLIT 2014. I 2015. GODINE
Ivan Vlak
Cilj istraživanja: Odrediti klinička i laboratorijska obilježja intersticijske upale pluća, povezanost dobi i spola sa pojavom atipične pneumonije, utvrditi najčešćeg uzročnika intersticijske upale pluća, odrediti duljinu trajanja liječenja i terapiju koja je korištena u liječenju bolesnika oboljelih od intersticijske upale pluća, jesu li i koji su komorbiditeti povezani sa pojavom intersticijske upale pluća te postoji li povezanost između boravka i/ili života u ruralnim...
 IZRAŽAJ KALCIJ/KALMODULIN-OVISNE PROTEIN KINAZE II U DIJABETIČNOJ NEUROPATIJI
IZRAŽAJ KALCIJ/KALMODULIN-OVISNE PROTEIN KINAZE II U DIJABETIČNOJ NEUROPATIJI
Marko Brekalo
Cilj istraživanja: Istražiti mijenja li se izražaj CaMKII u neuronima spinalnih ganglija dijabetičkih štakora dva mjeseca nakon indukcije dijabetesa. Ustroj istraživanja: Prospektivno istraživanje s laboratorijskim životinjama. Mjesto istraživanja: Laboratorij za istraživanje boli Medicinskog fakulteta u Splitu. Eksperimentalne životinje: U istraživanju su korištena 33 štakora: 14 u skupini modela dijabetesa tipa 1 (DM1), 7 u kontrolnoj skupini za model dijabetesa tipa 1...
 KETOACIDOZA U DIABETESU MELLITUSU TIPA 1
KETOACIDOZA U DIABETESU MELLITUSU TIPA 1
Lučana Vicelić
Cilj: Odrediti koncentracije HbA1c u djece s dijabetičnom ketoacidozom i bez nje nakon prve i druge godine od postavljanja dijagnoze. Ustroj istraživanja: Provedena je retrospektivna kohortna studija. Mjesto istraživanja: Istraživanje je provedeno na Kliničkom bolničkom odjelu za endokrinologiju, Klinike za dječje bolesti KBC Split. Sudionici: Djeca hospitalizirana i liječena na Kliničkom odjelu za endokrinologiju, Klinike za dječje bolesti KBC Split, od siječnja...
 NAVIKE SPAVANJA STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU
NAVIKE SPAVANJA STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU
Ana Šarić
Cilj istraživanja: Do danas je provedeno puno istraživanja o navikama spavanja studenata, međutim većina tih istraživanja pretpostavila je da su navike spavanja svih studenata jednake, bez obzira koji fakultet pohađaju. Ipak, čini se da se studenti medicine razlikuju od drugih studentskih skupina te je upravo cilj ovog istraživanja bio usporediti navike spavanja, navike povezane uz spavanje i životne navike studenata medicine, FESB-a i ekonomije na Sveučilištu u Splitu....
"Point-of-care" testovi u dijagnostici infektivnih bolesti
"Point-of-care" testovi u dijagnostici infektivnih bolesti
Matea Lešić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi vrste i učestalost korištenja imunokromatografskih POC testova za dokazivanje uzročnika respiratornih i gastrointestinalnih infekcija u Kliničkom zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju KBC Split u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020. Materijal i metode: U ovom retrospektivnom istraživanju korišteni su podaci iz Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju KBC Split o upotrebi POC imunokromatografskih testova (Biogen, Zagreb,...
A RETROSPECTIVE STUDY COMPARING ABIRATERONE ACETATE AND ENZALUTAMIDE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER IN SPLIT
A RETROSPECTIVE STUDY COMPARING ABIRATERONE ACETATE AND ENZALUTAMIDE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER IN SPLIT
Rinata Farah
Objectives: To retrospectively compare the efficacy of AA and ENZ in the treatment of patients with mCRPC in the post-docetaxel setting in terms of biochemical, radiological and clinical progression free survival (i.e. bPFS, rPFS and cPFS, respectively) and OS in 58 consecutive patients in a single institution. We also evaluated the toxicity of both agents. Methods: A retrospective cohort study using the data collected from patients’ charts in the Department of Oncology and Radiotherapy...
A RETROSPECTIVE STUDY OF RECALCITRANT MACULAR EDEMA FOLLOWING VITREORETINAL SURGERY
A RETROSPECTIVE STUDY OF RECALCITRANT MACULAR EDEMA FOLLOWING VITREORETINAL SURGERY
Pierre Sanchis
Objectives: Macular edema describes the slow and fluctuating accumulation of fluid in the central portion of the retina around the fovea. Intraocular surgery and other different eye conditions can trigger this process. Our study was aimed to determine the impact and persistence of macular edema after pars plana vitrectomy. Materials and methods: A retrospective study was carried out on 91 eyes in 91 patients with past scheduled history of pars plana vitrectomy (PPV) and an age range of 31...
ABNORMALITIES OF THE UMBILICAL CORD ACCORDING TO PATHOHISTOLOGICAL REPORTS
ABNORMALITIES OF THE UMBILICAL CORD ACCORDING TO PATHOHISTOLOGICAL REPORTS
Luise Mangelsen
Objectives: to determine the most common abnormalities of the UC and their relation to other placental pathologies. Secondary outcome was to determine UC morphological characteristics in placentas with UC abnormalities and to compare them with the placentas without UC abnormalities. Likewise, we aimed to determine gestational age, fetal birth weight, placental weight, placental diameter and thickness of the placentas with UC abnormalities and without UC abnormalities and to compare them. ...
ADHERENCE OF PATIENTS WITH DIABETES AND HYPERTENSION
ADHERENCE OF PATIENTS WITH DIABETES AND HYPERTENSION
Daniel Leidinger
Objectives: The aim of this study was to identify individuals with undiagnosed diabetes/hypertension and those with known but poorly controlled diabetes/hypertension in a large population-based sample from Dalmatia. We further tried to determine characteristics and traits that were associated with a higher degree of adherence. Materials and Methods: We accessed the data of all subjects recruited in the islands of Vis and Korčula, as well as those from the city of Split. The subjects were...
ADHERENCIJA U UZIMANJU METFORMINA I POJAVNOST NUSPOJAVA U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 2
ADHERENCIJA U UZIMANJU METFORMINA I POJAVNOST NUSPOJAVA U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 2
Josip Baković
Ciljevi istraživanja: Cilj ovog istraživanja je utvrditi adherenciju pri uzimanju metformina i pojavnost nuspojava kod bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 u ovisnosti o adherenciji te utvrditi povezanost učestalosti nuspojava s propisivačem terapije, informiranosti o šećernoj bolesti, regulaciji glikemije te vrsti pripravka metformina. Ispitanici i metode: U svrhu ovog presječnog istraživanja ispitanici su anketirani u izravnom fizičkom kontaktu u čekaonici Regionalnog centra...
ADJUVANTNA RADIOTERAPIJA RAKA PROSTATE
ADJUVANTNA RADIOTERAPIJA RAKA PROSTATE
Petra Lepetić
Ciljevi: Primarni cilj ovog diplomskog rada je prikazati rezultate desetogodišnjeg liječenja lokalno uznapredovalog raka prostate ART na Klinici za onkologijui radioterapiju KBC Split u razdoblju od 2003. do 2012. godine. Zanimalo nas je BRFS, MRFS i OS. Ispitanici i metode: Retrospektivno smo obuhvatili 75 pacijenata s lokalno uznapredovalim rakom prostate koji su nakon RP imali povećan rizik ostatne bolesti ili povrata bolesti, a liječeni su u razdoblju od 2003. do 2012. godine na...
ADROPIN IN PATIENTS WITH HEART FAILURE
ADROPIN IN PATIENTS WITH HEART FAILURE
Giovanni Scimeca
Objectives: The aim of this study is to determine serum adropin levels in patients with heart failure in comparison with healthy controls. Patients and methods: This study enrolled a total of 30 heart failure patients and 30 healthy control subjects. The heart failure patients were evaluated in the first 24 hours of hospital admission. Evaluation included physical examination, medical history, venous blood sampling, blood pressure measurement, and transthoracic echocardiography (TTE)....

Paginacija